Producten

Inkomensverzekeringen
(voor de adviseur)
 
Zakelijke verzekeringen
(voor de consument)
Particuliere verzekeringen
(voor de consument)
 
Vervoer
Wonen
Recreatie
Zorg
Inkomen
Brand- en bedrijfsschade
Vervoer en transport
Zorg
Recht en aansprakelijkheid

Aansprakelijkheid

Het kan gebeuren dat u het huis of de spullen van een ander beschadigt. U bent in zo'n geval aansprakelijk en kunt te maken krijgen met schadeclaims.

Aansprakelijkheidsverzekering Particulier
versie: 1 april 2011

Algemene aansprakelijkheid

De algemene aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven beschermt uw onderneming tegen financiële aanspraken.

Annuleringsverzekering

Kan de reis die u geboekt heeft niet doorgaan door bijvoorbeeld ziekte, een ongeval of overlijden? Of moet u eerder terug naar huis? Met een annuleringsverzekering bent u verzekerd voor de kosten.

Productwijzer Reis- en annuleringsverzekering
versie: 1 april 2011

Autoverzekering

Met de autoverzekering bent u verzekerd tegen zowel schade aan uw auto als de schade veroorzaakt met uw auto aan derden. U heeft de keuze uit verschillende dekkingen en aanvullende verzekeringen.

Productwijzer Motorrijtuigenverzekering
versie: 1 april 2011

Arbeidsongeschiktheid

Arbeidsongeschikt raken is iets waar u liever niet aan wilt denken, zoals u weet zit een ongeluk echter in een klein hoekje. Met een goede arbeidsongeschiktheidsverzekering is het gevaar dat u terugvalt in loon, afgedekt.

Productwijzer Arbeidsongeschiktheid
versie: 1 januari 2012

Bedrijfsinhoud

De verzekering voor bedrijfsinhoud dekt de schade aan of verlies van bedrijfsuitrusting en voorraden.

Bedrijfsschade

De bedrijfsschadeverzekering vergoedt de vaste kosten, de doorlopende kosten én gederfde nettowinst als gevolg van een gedekte gebeurtenis waarbij schade is ontstaan aan bedrijfsgebouwen, inventaris of goederen.

Bestuurders en commissarissen

De verzekering dekt aansprakelijkheid die voortvloeit uit onrechtmatige daden, nalatigheid en andere vormen van wanprestatie van bestuurders en commissarissen en biedt daarnaast dekking voor verweer- en proceskosten.

Beroepsaansprakelijkheid

De beroepsaansprakelijkheidsverzekering biedt dekking tegen het aansprakelijkheidsrisico in het kader van de beroepsuitoefening.

Caravanverzekering

De caravanverzekering is er voor toercaravans, vouwcaravans en stacaravans.

Productwijzer Caravanverzekering
versie: 1 april 2011

Collectieve ongevallen

Met een collectieve ongevallenverzekering verzekert u uw medewerkers (of de nabestaanden) van een uitkering als zij door een ongeval blijvend invalide raken of komen te overlijden.

Productwijzer Collectieve Ongevallenverzekering voor werknemer
versie: 1 januari 2013

Exploitatie

De exploitatieverzekering is gericht op een stichting, vereniging of non-profit instelling en dekt de kosten wanneer een activiteit gestaakt moet worden als gevolg van een calamiteit.

Extra kosten

De extra kostenverzekering vergoedt de kosten die u maakt om de normale bedrijfswerkzaamheden voort te kunnen zetten.

Felison Inkomenspakket

Het Inkomenspakket van Felison is een totaaloplossing; preventie, verzuimbegeleiding en re-integratie. Dat maakt het een uniek concept.

Gebouwen

De verzekering voor gebouwen vergoedt schade aan gebouwen ontstaan door brand, ontploffing, blikseminslag en storm, inbraak en aanrijding.

Inboedelverzekering

Met onze inboedelverzekering zijn o.a. diefstal, vernieling, brand, waterschade, schroei- en smeltschade aan uw inboedel volledig gedekt.

Productwijzer Inboedelverzekering
versie: 1 april 2011

Inzittenden

Met een ongevallen inzittendenverzekering garandeert u een uitkering bij overlijden of blijvende invaliditeit van inzittenden als gevolg van een ongeval waarbij de inzittende van de op de polis vermelde auto betrokken is geraakt.

Kampeerauto

Met de kampeerautoverzekering bent u verzekerd tegen schade aan en diefstal van uw kampeerauto en eventueel inventaris en reisbagage.

Productwijzer Motorrijtuigenverzekering
versie: 1 april 2011

Kostbaarheden

Een kostbaarhedenverzekering biedt u de uitgelezen mogelijkheid om uw inboedelverzekering aan te vullen.

Inboedelverzekering
versie: 1 april 2011

Milieuschade

De milieuschadeverzekering vergoedt de saneringskosten na verontreiniging van bodem of water door brand, blikseminslag en ontploffing. Naast de eigen locatie zijn ook omliggende locaties meeverzekerd.

Motorrijtuigen

Een auto-ongeluk zit in een klein hoekje en de gevolgen zijn vaak groot. Het is daarom in Nederland wettelijk verplicht om voor iedere auto, motor, brom- of snorfiets een WA-motorrijtuigenverzekering af te sluiten.

Productwijzer Motorrijtuigenverzekering
versie: 1 april 2011

Motorverzekering

Met de motorverzekering bent u verzekerd tegen zowel schade aan uw motor als de schade veroorzaakt met uw motor aan derden. U heeft de keuze uit verschillende dekkingen en aanvullende verzekeringen.

Productwijzer Motorrijtuigenverzekering
versie: 1 april 2011

Oldtimerverzekering

De oldtimerverzekering vergoedt schade aan en diefstal van uw oldtimer. En u bent goed verzekerd tegen aansprakelijkheid. Of het nu gaat om een auto, motorfiets of een scooter.

Productwijzer Motorrijtuigenverzekering
versie: 1 april 2011

Pleziervaartuig

Met de pleziervaartuigenverzekering bent u verzekerd tegen schade aan uw motorboot, zeilboot of kano. U hebt een ruime keuze aan verzekeringsvormen.

Productwijzer Pleziervaartuigenverzekering
versie: 1 april 2011

Praalwagen

De praalwagenverzekering is geschikt voor vrijwel ieder evenement of optocht waarbij praalwagens worden gebruikt.

Reconstructiekosten

De reconstructiekostenverzekering is een verzekering voor de extra kosten die u moet maken om uw administratie in oude staat te herstellen.

Ziektewet Eigenrisicodrager

Arbeidsongeschikte werknemers met een tijdelijke arbeidsovereenkomst die bij u uit dienst treden, kunnen een ziektewetuitkering aanvragen bij het UWV. Ook voormalige werknemers die binnen 28 dagen ziek worden, nadat de arbeidsovereenkomst van (on)bepaalde tijd is beëindigd, kunnen een ziektewetuitkering aanvragen.

Reisverzekering

U kunt kiezen tussen een doorlopende reisverzekering of een tijdelijke reisverzekering.

Productwijzer Reis- en annuleringsverzekering
versie: 1 april 2015

WGA Eigenrisicodragerschap

Uw werknemers zijn verplicht verzekerd voor de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA). Na twee jaar ziekte krijgen zij een arbeidsongeschiktheidsuitkering. UWV voert de WIA uit, de kosten hiervan komen voor rekening van u als werkgever.

Ziekteverzuim Conventioneel

De ziekteverzuimverzekering conventioneel dekt tot maximaal 170% van de loondoorbetalingsplicht met een eigen risico in werkdagen. Dit eigen risico strekt zich van 10 tot 260 werkdagen.

Transportverzekering

Een goede transportverzekering biedt zekerheid voor ondernemingen die goederen vervoeren of laten vervoeren. Dekking is mogelijk in verschillende gradaties.

WIA 35 min

Er bestaat een grote kans dat de werknemer bij de WIA keuring afgewezen wordt voor de WIA-uitkering, omdat de werknemer minder dan 35% arbeidsongeschikt verklaard wordt. De werknemer valt dan in de zogenoemde 35-min-categorie.

Vervoerdersaansprakelijkheid

De vervoerdersaansprakelijkheidsverzekering dekt het aansprakelijkheidsrisico van de vervoerder voor schade aan of verlies van de vervoerde zaken.

Werkgeversaansprakelijkheid

U bent als werkgever aansprakelijk voor schade die uw medewerker zou kunnen lijden ten gevolge van een mogelijk ongeval tijdens het maken van een dienstrit. Een werkgeversaansprakelijkheidsverzekering dekt het financiële risico dat dit met zich meebrengt.

Werkmaterieel

Met uw werkmaterieel kunt u per ongeluk schade veroorzaken waardoor het werk stil komt te liggen. Het is daarom van belang dat de schade snel gerepareerd wordt. Met de werkmaterieelverzekering bent u hiervoor verzekerd.

WIA Aanvulling

De WIA Aanvullingsverzekering keert een percentage van het salaris uit, ongeacht welke uitkering hij/zij ontvangt. Het is dan ook een aanvulling op de uitkering van het UWV voor uw werknemers.

WIA Excedentverzekering

Arbeidsongeschikte werknemers vallen na 2 jaar verzuim terug op een WIA-uitkering. Dit kan een aanzienlijke daling van het inkomen van uw werknemers betekenen. Met de WIA Excedentverzekering verzekert u uw werknemers tegen deze forse inkomensdaling.

Woonhuisverzekering

Met onze woonhuisverzekering is uw woning onder andere verzekerd tegen schade die wordt veroorzaakt door brand, storm of inbraak.

Productwijzer Opstalverzekering
versie: 1 april 2011

Zakenreisverzekering

Als u of uw werknemers regelmatig in het buitenland verblijven voor uw werk, heeft u met deze doorlopende verzekering een voordelige individuele en collectieve oplossing.

Productwijzer Reisverzekering
versie: 1 april 2011

Verzuim Aanvulling

De module Verzuim Aanvulling is een verzekering voor uw werknemers die een inkomensachteruitgang bij ziekte en arbeidsongeschiktheid zoveel mogelijk beperkt.

Ziekteverzuimverzekering Stop Loss

U bent wettelijk verplicht om 70% van het salaris van een zieke werknemer 104 weken door te betalen. In veel (collectieve) arbeidsovereenkomsten is zelfs 100% afgesproken (voor het eerste jaar). Met deze verzekering krijgt u een vergoeding voor deze kosten.

Zorgverzekering

De overheid heeft een wettelijk standaardpakket samengesteld. De basisverzekering kan aangevuld worden met aanvullende verzekeringen.

Brochure Zorgverzekering
VERSIE: 1 JANUARI 2015

WGA Hiaat verzekering

Met een WGA Hiaat verzekering verzekert u uw werknemers tegen een terugval in het inkomen als zij gedeeltelijk arbeidsongeschikt worden. Als een gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemer onvoldoende kan werken, ontvangt hij een WGA-vervolguitkering van het UWV. De WGA Hiaat verzekering zorgt voor een aanvulling hierop.

MKB Ontzorg

De MKB Ontzorg verzekering dekt de kosten die voortvloeien uit de loondoorbetalings-verplichting van de werkgever voor 104 weken. Daarnaast wordt de werkgever pro-actief geholpen bij het begeleiden
van een zieke werknemer. De MKB Ontzorg verzekering is een werkgeversverzekering.