Producten

 
Terug
 

Bedrijfsinhoud

maandag 11 mei 2015

Beschadiging of verlies van bedrijfsuitrusting, voorraden en huurdersbelang kunnen hoge kosten met zich meebrengen die de continuïteit van uw bedrijf in gevaar brengt. Met de bedrijfsinhoudverzekering bent u beschermt tegen deze kosten.

Dekking bij een bedrijfsinhoudverzekering
De bedrijfsinhoudverzekering dekt de kosten die voortkomen uit schade aan bedrijfsuitrusting, voorraden en huurdersbelang. Tot bedrijfsuitrusting behoren machines en dergelijke. Onder voorraden verstaan wij grondstoffen, halffabrikaten en gereed producten. Met huurdersbelang bedoelen wij de zaken die door u aan het gehuurde zijn toegevoegd en die u zélf moet verzekeren.

Uw premie
De premie voor de bedrijfsinhoudverzekering wordt berekend aan de hand van de inventaris en goederen die u heeft. Daarbij kunt u de verzekering uitbreiden naar uw eigen wensen en behoeften. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw adviseur