Producten

 
Terug
 

Kostbaarheden

maandag 25 mei 2015

Een inboedelverzekering dekt maar tot een maximum bedrag. Een kostbaarhedenverzekering biedt u de uitgelezen mogelijkheid om uw inboedelverzekering aan te vullen.

Dekking bij een kostbaarhedenverzekering
Deze verzekering dekt schade, verlies of diefstal, eventuele expertisekosten en bereddingskosten. Te denken valt aan juwelen, kunst, sierraden en andere collecties, verzamelingen en overige kostbare zaken.

Ons advies is om uw kostbaarhedenverzekering en inboedelverzekering onder dezelfde maatschappij onder te brengen. Op deze manier voorkomt u eventuele verwarring over welke verzekering men moet aanspreken.

Inboedelverzekering
versie: 1 april 2011