Producten

 
Terug
 

Ziektewet Eigenrisicodrager

Arbeidsongeschikte werknemers met een tijdelijke arbeidsovereenkomst die bij u uit dienst treden, kunnen een ziektewetuitkering aanvragen bij het UWV. Ook voormalige werknemers die binnen 28 dagen ziek worden, nadat de arbeidsovereenkomst van (on)bepaalde tijd is beëindigd, kunnen een ziektewetuitkering aanvragen.

U kunt ervoor kiezen om uit het publieke bestel te stappen. In dit geval kunt u het financiële risico overdragen aan ons en staan wij garant. Samen met u gaan we aan de slag om uw ex-werknemer te re-integreren. Dit heeft tot gevolg dat u meer grip houdt en daardoor beter uw kosten kan beheersen.

Als u besluit om eigenrisicodrager voor de Ziektewet te worden kunt u hier op verschillende manieren invulling aan geven:

  • U voert het eigenrisicodragerschap voor de Ziektewet volledig zelf uit (u voert zelf het casemanagement uit, verzorgt de verloning en draagt zelf het financiële risico van de uitkering).
  • U kiest ervoor om enkele uitvoeringstaken van het eigenrisicodragerschap uit te besteden aan Felison en de uitvoeringstaken die overblijven voert u zelf uit.
  • U kunt er ook voor kiezen om alle uitvoeringstaken uit te besteden aan Felison en kiest hierbij ook om het financiële risico af te dekken door een verzekering bij Felison af te sluiten.

Hieronder kunt u lezen hoe Felison u kan ondersteunen bij het eigenrisicodragerschap voor de Ziektewet.

Eigenrisicodragerschap Ziektewet deels zelf uitvoeren en deels uitbesteden
De ondersteuning bij het gedeeltelijk zelf uitvoeren van het eigenrisicodragerschap Ziektewet heeft een aantal varianten. Wat houdt gedeeltelijke ondersteuning in? Dat hangt af van uw wensen. U kunt zich laten ondersteunen met bepaling van recht, hoogte en duur van de Ziektewetuitkering. Daarnaast heeft u ook de keuze om alleen voor de vangnetters de verzuimbegeleiding uit te besteden. Of alleen de vangnetters te verzekeren.

Via Felison kunt u de volgende diensten afnemen:

  • Ziektewetbegeleiding door Consense Arbo;
  • Voorbereiding verloning (alleen in combinatie Ziektewetbegeleiding Consense Arbo);
  • Ziektewetverzekering.

Als eigenrisicodrager Ziektewet bent u verplicht om een gescheiden verzuim- en loonadministratie in te richten. U kunt ook kiezen voor gedeeltelijke ondersteuning door Felison.

Eigenrisicodragerschap Ziektewet volledig uitbesteden
Het eigenrisicodragerschap Ziektewet kunt u volledig uitbesteden. Wat betekent volledige uitbesteding? De verzuimbegeleiding, de bepaling van recht, hoogte en duur, de verloning en de uitbetaling van de Ziektewetuitkering worden door Felison uitgevoerd. Daarnaast heeft u de mogelijkheid om ook het financiële risico van de uitkering af te dekken door een verzekering af te sluiten.

Verzekeringsoplossing
De Ziektewet eigenrisicodragersverzekering dekt de kosten van Ziektewet uitkeringen voor gedurende maximaal twee jaar. Een verzekeraar zal op basis van een kosten-/batenanalyse een afweging maken in hoeverre zij u tegemoet zullen komen in eventuele re-integratiekosten.

De voordelen van de Ziektewet Eigenrisicodragerschapverzekering
Met de ZW-ERD sluit u als werkgever een verzekering waarmee u grip krijgt en houdt op de financiële gevolgen van instroom in het Ziektewet Vangnet van zijn (ex-)werknemers en waarmee u administratief wordt ontlast, omdat wij, Felison, de volledige administratieve dienstverlening voor onze rekening nemen.

Wilt u advies over Ziektewet Eigenrisicodragerschap of een offerte opvragen? Neem contact op met uw adviseur. Uw adviseur kan tevens uw risico’s in kaart brengen en u een oplossing aanbieden die volledig aansluit bij uw verzuimbeleid en risicobereidheid.