Producten

 
Terug
 

Beroepsaansprakelijkheid

donderdag 14 mei 2015

De beroepsaansprakelijkheidsverzekering biedt dekking tegen het aansprakelijkheidsrisico in het kader van de beroepsuitoefening. De beroepsaansprakelijkheidsverzekering vergoedt rechtstreeks de schade die opdrachtgevers lijden door een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst van uw kant.