Over Felison

Felison is dé serviceprovider op het gebied van inkomensverzekeringen. Felison werkt uitsluitend via adviseurs.

Met gemak het beste advies…

Onze schade- en inkomensvolmachten

Ons beleid

Beloningsbeleid

In dit document verschaft Felison Assuradeuren duidelijkheid ten aanzien van het door Felison gehanteerde beloningsbeleid voor haar medewerkers. Het doel van het publiceren van het beloningsbeleid is duidelijkheid te geven aan klanten en andere stakeholders. Het beloningsbeleid van Felison is in eerste instantie gericht op het bevorderen, aantrekken en behouden van goede gekwalificeerde medewerkers. Dit alles binnen een beheerste en integere bedrijfsvoering en gericht op de lange termijn. Dit betekent o.a. dat we waar mogelijk zullen voorkomen dat medewerkers door de beloningen geprikkeld worden tot onzorgvuldig behandelen van de klant en niet nakomen van onze zorgplicht.

Download
Beloningsbeleid Felison
VERSIE: 1 januari 2020

Fraudebeleid

Fraudebeleid

Om fraude te voorkomen screenen wij onze klanten, medewerkers en de bedrijven waarmee wij zaken doen. Wij controleren altijd de identiteit van de aanvrager, maar ook de identiteit van de uiteindelijk belanghebbende van een verzekering of financiële dienst. Vervolgens controleren wij of zij niet in verband worden gebracht met criminele activiteiten zoals witwassen, financiering van terrorisme of fraude. Dat doen wij opnieuw als wij een schadeclaim uitbetalen.

We starten een onderzoek als we vermoeden dat iemand ons opzettelijk en doelbewust onjuist of onvolledig informeert. Bij elke bewuste overtreding nemen we gepaste maatregelen.

Wat verstaan wij onder fraude?

Bij Felison zien we fraude als ‘het doelbewust (opzettelijk) benadelen van de verzekeraar in het voordeel van de fraudeur of een derde persoon’. De fraudeur geeft dan een foute voorstelling van zaken om bijvoorbeeld een verzekering te kunnen sluiten of een (hogere) uitkering te krijgen dan waar hij recht op heeft. Voorbeelden van fraude zijn:

● Het niet eerlijk opgeven of verzwijgen van informatie, bijvoorbeeld bij het aanvragen van een verzekering
● Het niet eerlijk vertellen wat er is gebeurd
● Het aanpassen van bedragen op nota’s
● Meer declareren dan de werkelijke schade
● Een afgewezen schade nogmaals indienen
● Opzettelijk schade veroorzaken en doen alsof het een ongeluk was (in scène zetten)
● Een letselschade voorwenden of een letsel overdrijven

Voor de volledige beschrijving en/of aanvullende informatie verwijzen wij u naar de fraudestatements van de met ons samenwerkende verzekeraars.

Tot slot vinden wij het belangrijk dat u weet wat wij met uw persoonsgegevens doen en wat uw rechten zijn. Voor meer informatie over het behandelen van persoonlijke informatie verwijzen wij u naar onze privacyverklaring.

Download
Fraudebeleid
 

Onze dienstverlening

Felison is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag informeren wij u over onze werkwijze. Hierin staat u als klant centraal. Uw situatie en uw persoonlijke wensen zijn onze leidraad. Daarnaast hecht de verzekeringsbedrijfstak waarde aan goede voorlichting op het gebied van verzekeringen en eist de Wet op het financieel toezicht (Wft) dat consumenten voorafgaand aan het tot stand komen van een overeenkomst, inzicht krijgen in de aard van de dienstverlening die wij bieden.

Snel naar:

Dienstenwijzer
Reactietermijnen
Informatie over betalingsachterstanden
Responsible disclosure beleid
Doelgroepomschrijving
Klachtenprocedure
Schadeprocedure

Conflicterende belangen

Felison Assuradeuren B.V. verricht volmacht werkzaamheden ten behoeve van diverse aanbieders en verschillende bemiddelaars, die al dan niet aan Felison Assuradeuren B.V. gelieerd zijn. In verband met efficiency verrichten medewerkers van Felison Assuradeuren B.V. ook werkzaamheden voor aan Felison Assuradeuren B.V. gelieerde bemiddelingsbedrijven… Lees meer