Over Felison

Felison is dé serviceprovider op het gebied van inkomensverzekeringen. Felison werkt uitsluitend via adviseurs.

Met gemak het beste advies…

Onze schade- en inkomensvolmachten

Ons beleid

Beloningsbeleid

In dit document verschaft Felison Assuradeuren duidelijkheid ten aanzien van het door Felison gehanteerde beloningsbeleid voor haar medewerkers. Het doel van het publiceren van het beloningsbeleid is duidelijkheid te geven aan klanten en andere stakeholders.

Het beloningsbeleid van Felison is in eerste instantie gericht op het bevorderen, aantrekken en behouden van goede gekwalificeerde medewerkers. Dit alles binnen een beheerste en integere bedrijfsvoering en gericht op de lange termijn. Dit betekent o.a. dat we waar mogelijk zullen voorkomen dat medewerkers door de beloningen geprikkeld worden tot onzorgvuldig behandelen van de klant en niet nakomen van onze zorgplicht.

Download
Beloningsbeleid Felison
VERSIE: 20 april 2012

Onze dienstverlening

Felison is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag informeren wij u over onze werkwijze. Hierin staat u als klant centraal. Uw situatie en uw persoonlijke wensen zijn onze leidraad. Daarnaast hecht de verzekeringsbedrijfstak waarde aan goede voorlichting op het gebied van verzekeringen en eist de Wet op het financieel toezicht (Wft) dat consumenten voorafgaand aan het tot stand komen van een overeenkomst, inzicht krijgen in de aard van de dienstverlening die wij bieden.

Conflicterende belangen
Felison Assuradeuren B.V. verricht volmacht werkzaamheden ten behoeve van diverse aanbieders en verschillende bemiddelaars, die al dan niet aan Felison Assuradeuren B.V. gelieerd zijn. In verband met efficiency verrichten medewerkers van Felison Assuradeuren B.V. ook werkzaamheden voor aan Felison Assuradeuren B.V. gelieerde bemiddelingsbedrijven… Lees meer

Hierbij treft u onze dienstenwijzer aan. In dit document geven wij informatie over onder andere: algemene gegevens, openingstijden, informatie over onze dienstverlening en waar u terecht kunt met klachten.

Download
Dienstenwijzer
VERSIE: 20 november 2015