Producten

 
Terug
 

Ziekteverzuimverzekering Stop Loss

U bent wettelijk verplicht om 70% van het salaris van een zieke werknemer 104 weken door te betalen. In veel (collectieve) arbeidsovereenkomsten is zelfs 100% afgesproken (voor het eerste jaar). Met deze verzekering krijgt u een vergoeding voor deze kosten. De ziekteverzuimverzekering Stop Loss kent een eigen risico uitgedrukt in geld, dit noemen wij eigen behoud.

Voor bedrijven met een hogere loonsom (± € 1.000.000,-) is de Stop Loss verzekering een uitkomst. Het eigen behoud bedraagt een percentage van de totale loonsom van het bedrijf. Dit percentage is afhankelijk van het historische ziekteverzuim binnen uw bedrijf. De verzekeraar keert schade uit zodra de verzuimkosten boven het eigen behoud komen. De loonschade wordt vervolgens uitgekeerd onder aftrek van het overeengekomen eigen behoud.

De verzuimverzekering Stop Loss gaat in op het moment dat wij akkoord gaan met uw aanvraag. Werknemers die op de ingangsdatum door ziekte niet kunnen werken, vallen in sommige situaties wel onder de dekking. Dit noemen wij inloopdekking. De Stop Loss ziekteverzuimverzekering biedt geen dekking voor het uitlooprisico. Dit houdt in dat een verzekeraar de uitkering stopt voor werknemers die ziek zijn op het moment dat de verzekering wordt beëindigd.

De verzekerde jaarloonsom is gemaximeerd per werknemer (inclusief toeslagen en exclusief werkgeverslasten). Dit bedrag kan per verzekeraar verschillen.

Uitbetaling loonschade
De uitkeringstermijn is 1 x per jaar en vindt plaats bij de jaarlijkse naverrekening. U moet binnen twee maanden na het verstrijken van het verzekeringsjaar, dus vóór 1 maart, kenbaar maken aan Felison of u aanspraak op een schadeuitkering wilt maken.

Wilt u advies over de ziekteverzuimverzekering Stop Loss of een offerte opvragen? Neem contact op met uw adviseur.