Producten

 
Terug
 

Bestuurders en commissarissen

woensdag 13 mei 2015

De aansprakelijkheidsverzekering voor bestuurders en commissarissen is een verzekering die het privévermogen van bestuurders en commissarissen van rechtspersonen beschermt tegen het risico dat zij persoonlijk (en in hun privévermogen) aansprakelijk worden gesteld voor schade door fouten, verzuimen of nalatigheden bij het uitoefenen van hun functie.

Dekking
De verzekering dekt aansprakelijkheid die voortvloeit uit onrechtmatige daden, nalatigheid en andere vormen van wanprestatie van bestuurders en commissarissen en biedt daarnaast dekking voor verweer- en proceskosten.

Uw premie
De premie wordt berekend op basis van de uit te voeren functie.De verzekering wordt opgesteld aan de hand van uw wensen en behoeften. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw adviseur.