Producten

 
Terug
 

MKB Ontzorg

Voor deze verzekering kan de werkgever een keuze maken in het dekkingspercentage. Deze keuze varieert van 70% tot 100%, waarbij er ook nog onderscheid mogelijk is tussen het dekkingspercentage per half jaar. De dekking is maximaal 100% in het eerste jaar en 70% in het tweede jaar. Hiervan kan worden afgeweken indien dat is opgenomen in de cao of arbeidsovereenkomst.Zo is in veel cao’s opgenomen dat de werkgever in het eerste jaar 100% moet doorbetalen. Het is mogelijk om te kiezen uit een eigenrisicoperiode van 10 en 30 werkdagen. Bij een kortere eigenrisicoperiode is de premie hoger, maar loopt de werkgever ook minder risico. Op het moment dat de duur van de loondoorbetalingsverplichting het eigen risico in werkdagen overschrijdt, komt de verzekering tot uitkering.

Naast de doorlopende loonkosten heeft de werkgever te maken met aanvullende kosten, zoals de premie voor werknemersverzekeringen en pensioen, inkomensafhankelijke bijdrage zorgverzekeringswet, mogelijke overige cao afdrachten, arbo- en re-integratiekosten. Om die reden is het mogelijk om aanvullende werkgeverslasten mee te verzekeren, zodat uw uitkering ook een deel van deze kosten dekt.

Bij het vaststellen van de premie kijkt de verzekeraar naar onder andere, de sector waarin het bedrijf werkt, de samenstelling van het personeel en het ziekteverzuimverleden.