Producten

 
Terug
 

Ziekteverzuim Conventioneel

De ziekteverzuimverzekering conventioneel dekt tot maximaal 170% van de loondoorbetalingsplicht met een eigen risico in werkdagen. Dit eigen risico strekt zich van 10 tot 260 werkdagen. Indien het ziekteverzuim van een werknemer langer duurt dat deze periode, zal de verzekering gaan uitkeren. De betaling van de uitkeringen vindt per maand plaats.

De verzuimverzekering gaat in op het moment dat wij akkoord gaan met uw aanvraag. Werknemers die op de ingangsdatum door verzuim niet werken, vallen niet onder de dekking. Het zogenoemde inlooprisico is niet meeverzekerd. Vier weken nadat zij beter zijn gemeld, worden zij alsnog in de verzekering opgenomen. Het zogenoemde inlooprisico is niet gedekt.

De conventionele verzuimverzekering biedt wel dekking voor het uitlooprisico. Dit houdt in dat een verzekeraar blijft uitkeren voor werknemers die al ziek zijn op het moment dat de verzekering wordt beëindigd. De uitkeringen worden na beëindiging van de verzekering in beginsel niet meer verhoogd. De verzekeraar verlaagt de uitkering wel als de werknemer door herstel zijn werk weer gedeeltelijk hervat.

Vakantiegeld
Voor deze offerte en de geoffreerde verzekering wordt uitgegaan van het brutoloon exclusief vakantiegeld. De opbouw van vakantierechten loopt door tijdens ziekte van uw werknemer. Afhankelijk van de wijze waarop het vakantiegeld binnen uw onderneming wordt opgebouwd / gereserveerd kunt u er voor kiezen om vakantiegeld mee te verzekeren. Het is niet mogelijk om meer vakantiegeld te verzekeren dan dat u aan uw werknemers uitkeert.

Verzekerde rente
De verzekerde rente is gemaximeerd per werknemer (inclusief toeslagen en exclusief werkgeverslasten). Dit bedrag kan per verzekeraar verschillen.

Uitkering
Na het verstrijken van de eigenrisicoperiode ontvangt u de uitkering. Voor de uitkering geldt het salaris op het moment dat iemand ziek wordt. Alvorens de uitkering start vragen wij bij u een recente salarisstrook van de werknemer op. De uitkeringstermijn vindt per maand plaats.

Wilt u advies over de ziekteverzuimverzekering conventioneel of een offerte opvragen? Neem contact op met uw adviseur.