Nieuws

maandag
17
juli
2023

Let op! Tijdelijk verminderd bereikbaar

Op woensdag 19 juli a.s. vanaf 11:00 uur zijn wij tijdelijk verminderd of niet bereikbaar wegens noodzakelijke werkzaamheden aan het stroomnetwerk. Helaas kunnen wij niet exact aangeven tot wanneer dit zal duren. Donderdag 20 juli zijn wij weer gewoon bereikbaar. Als u ons niet telefonisch kunt bereiken, kunt u mailen naar uw contactpersoon of naar […]

Lees meer
donderdag
29
juni
2023

Het belang van een tijdige melding, ook tijdens vakantieperiodes

Het is belangrijk dat jouw relatie tijdig de ziek- en hersteldmeldingen aan ons doorgeeft, ook in de vakantieperiodes. In de regel moet een ziekmelding uiterlijk de eerst volgende werkdag worden gemeld in VerzekeringsInzicht. Wordt de ziekmelding later ingevoerd? Dan start de eigen risicoperiode niet op de eerste ziektedag, maar vanaf die melddatum. Tijdens de vakantieperiodes […]

Lees meer
donderdag
29
juni
2023

Vakantieverlof door zieke werknemers

In de vakantieperiode ontvangen wij regelmatig vragen van werkgevers over hoe om te gaan met het opnemen van vakantieverlof door een zieke werknemer. Vaak is onduidelijk wat de gevolgen zijn voor de loondoorbetaling bij ziekte en een eventuele uitkering vanuit de verzuimverzekering. Daarom leggen we graag uit waar een werkgever in deze situatie rekening mee […]

Lees meer
dinsdag
18
april
2023

Brutoloon of SV-loon. Wat zijn de verschillen?

Regelmatig krijgen wij vragen over het verschil tussen het Brutoloon en het SV-loon. We lichten de verschillen hieronder graag toe: Brutoloon Onder Brutoloon verstaan we het vaste bruto periodeloon x 12 (als het periodeloon gelijk is aan het maandloon) of x 13 (als het periodeloon gelijk is aan een 4-weken salaris). Bij het Brutoloon worden […]

Lees meer
woensdag
12
april
2023

Overzichten van de verzekerde rente

Adviseurs en werkgevers kunnen overzichten van de verzekerde rente per werknemer terugvinden voor WIA-aanvullingsverzekeringen (WGA-Gat, WGA-Gat Uitgebreid, WIA-excedent, WIA-35-min). Deze overzichten zijn met name handig als verzekerde werknemers meebetalen aan de WIA-aanvullingsverzekering. De overzichten met de verzekerde rente kunnen gebruikt worden om een verdeelsleutel te bepalen voor de hoogte van de eigen bijdrage. Na het […]

Lees meer
vrijdag
24
februari
2023

Doorbetalingsperiode zieke AOW’er daalt van 13 weken naar 6 weken

Vanaf 1 juli 2023 hoeft een werkgever een zieke werknemer die de AOW-gerechtigde leeftijd al heeft bereikt  (nog) minder lang door te betalen. De termijn van de loondoorbetalingsplicht gaat voor deze groep van 13 naar 6 weken. De Wet werken na AOW-gerechtigde leeftijd voorziet in lichtere arbeidsvoorwaarden voor AOW’ers. Daarmee wordt beoogt het voor werkgevers […]

Lees meer
vrijdag
10
februari
2023

Reikwijdte opzegverbod tijdens ziekte

Heeft jouw relatie een arbeidsongeschikte werknemer in dienst? Dan geldt in principe dat het dienstverband van de werknemer gedurende de eerste twee jaar van arbeidsongeschiktheid niet door de werkgever mag worden opgezegd. Maar hoe absoluut is dit verbod eigenlijk? Het opzegverbod geldt tijdens de eerste twee jaren van arbeidsongeschiktheid, ook wel de wachttijd genoemd. Na […]

Lees meer
woensdag
8
februari
2023

Kennissessie actualiteiten

Wijzigingen binnen de WIA, nieuwe plannen voor een toekomstbestendige markt of de achterstanden bij het UWV. Ben jij op de hoogte van alle actualiteiten rond sociale zekerheid en inkomensverzekeringen? Volg tijdens deze kennissessie de laatste ontwikkelingen met Marjol Nikkels als gastspreker. Onderwerpen die tijdens deze kennissessie aan bod komen: Wijziging loondoorbetalingsverplichting bij ziekte Plannen voor […]

Lees meer
maandag
6
februari
2023

4 tips bij het naverrekenen

Het is weer tijd dat jouw relaties de gegevens voor de naverrekening / herberekening voor de collectieve inkomensverzekeringen moeten doorgeven in VerzekeringsInzicht. Voor de een is het aanleveren zo gedaan, maar voor de ander is het wat lastiger. Hier volgen een aantal tips waar je relatie rekening mee kan houden. Zo verloopt het proces voor […]

Lees meer