Producten

 
Terug
 

Werkgeversaansprakelijkheid

zaterdag 6 juni 2015

U bent als werkgever aansprakelijk voor schade die uw medewerker zou kunnen lijden ten gevolge van een mogelijk ongeval tijdens het maken van een dienstrit. Een werkgeversaansprakelijkheidsverzekering dekt het financiële risico dat dit met zich meebrengt.

Dekking bij een werkgeversaansprakelijkheidsverzekering
De werkgeversaansprakelijkheidsverzekering voor motorrijtuigen wordt ook wel WEGAM-verzekering genoemd. Mocht een werknemer een ongeluk krijgen in een dienstrit dan bent u als werkgever aansprakelijk voor de materiële- en letselschade. Met de werkgeversaansprakelijkheidsverzekering bent u beschermt tegen het financiële risico van materiële- en letselschade bij een werknemer tijdens een dienstrit.

Uw premie
De kosten van een werkgeversaansprakelijkheidsverzekering zijn afhankelijk van een aantal factoren binnen uw onderneming. Samen met de adviseur wordt er gekeken naar uw wensen en behoeften.