Nieuws

Werkgeverslasten gemakkelijk berekenen

dinsdag 26 maart 2024

Bij een verzuimverzekering is het mogelijk om de werkgeverslasten mee te verzekeren. Je kan de werkgeverslasten berekenen door alle kosten voor de werknemer op een rij te zetten en bij elkaar op te tellen. Maar wist je dat er ook een online tool bestaat om deze kosten gemakkelijk te berekenen?

Bereken het eenvoudig online
Bij het vaststellen van de totale werkgeverslasten, naast het reguliere loon van de werknemer, spelen verschillende factoren een belangrijke rol. Ben je benieuwd wat de werkgeverslasten zijn, bereken deze gemakkelijk door middel van de volgende online tool: www.berekenhet.nl/ondernemen/loonkosten-werkgever

Wat houden de werkgeverslasten in?
Werkgeverslasten omvatten verplichte kosten bovenop het reguliere loon. In Nederland bevatten deze vaste lasten onder andere vakantiegeld (ten minste 8 procent van het salaris) en diverse loonheffingen, waaronder loonbelasting, premie volksverzekeringen, premies werknemersverzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet.

Aanvullende werkgeverslasten
Naast de verplichte kosten kunnen er aanvullende lasten ontstaan, afhankelijk van cao-voorschriften en individuele arbeidsovereenkomsten. Hierbij valt te denken aan pensioenregelingen, reis- en verblijfskosten, onkostenvergoedingen en extra arbeidsvoorwaarden zoals een dertiende maand.

Voor een nauwkeurige berekening worden alle kosten bij elkaar opgeteld, rekening houdend met cao-afspraken, individuele contracten en bedrijfsrichtlijnen.

Vragen?
Het is mogelijk om werkgeverslasten (tot een bepaald maximum) mee te verzekeren op de verzuimverzekering. Heb je daar vragen over? Neem dan contact op met je acceptatie team of met je consultant.