Nieuws

2024: Het jaar van grote veranderingen op het gebied van sociale zekerheid?

woensdag 10 januari 2024

Op het gebied van sociale zekerheid kan 2024 een interessant jaar worden. Bij Felison volgen we op de voet alle relevante veranderingen op het gebied van sociale zekerheid en collectieve inkomensverzekeringen. Maar wat kunnen we verwachten?

Een van de hoogtepunten waar we naar uitkijken, is het langverwachte eindrapport van OCTAS. Deze onafhankelijke commissie buigt zich over de toekomst van ons arbeidsongeschiktheidsstelsel. De aanbevelingen in het OCTAS-rapport kunnen mogelijk ingrijpende gevolgen hebben voor de WIA, de loondoorbetaling bij ziekte en de verplichte AOV voor zzp’ers. Los van de aanbevelingen van OCTAS is het ook de vraag welke coalitie er uiteindelijk gevormd gaat worden, en hoe die coalitie tegen de aanbevelingen van OCTAS aankijkt. Het eindrapport wordt verwacht in het eerste kwartaal van 2024.

Daarnaast wordt er gewerkt aan een wetsvoorstel om kleine en middelgrote werkgevers eerder duidelijkheid te geven over re-integratie in het tweede ziektejaar. De internetconsultatie daarvoor is afgerond, maar de reacties op het voorstel zijn overwegend negatief. Dit roept de vraag op of het wetsvoorstel in zijn huidige vorm zal worden ingediend. Mogelijk zal een nieuw te vormen regering met geheel andere voorstellen komen om kleine en middelgrote werkgevers te ontzien bij re-integratieverplichtingen bij langdurige ziekte.

Tot slot worden er maatregelen voorbereid om de achterstanden van medische (her)beoordelingen voor de WIA in te lopen. Vanaf 1 juli 2024 moet een voorstel ingaan waarbij de mate van arbeidsongeschiktheid voor de WIA-keuring wordt gebaseerd op feitelijke arbeid. Een theoretische inschatting zou daarmee komen te vervallen. Hoewel dit voorstel capaciteit van verzekeringsartsen zou moeten vrijmaken, bestaat de keerzijde uit mogelijk meer WIA-uitkeringen en calculerend gedrag.

We houden de ontwikkelingen in de gaten en zodra er meer nieuws is, laten we het weten. Wist je dat we dit jaar ook weer een kennissessie actualiteiten organiseren? Tijdens deze sessie gaat Marjol Nikkels dieper in op de impact van de aanstaande veranderingen in sociale zekerheid. Meer informatie over wat wij met de Felison Academy voor dit jaar organiseren volgt binnenkort!