Nieuws

Vraag & Antwoord: Welke loonsom moet mijn relatie invullen bij de naverrekening?

maandag 19 februari 2024

Het is van belang dat de relatie het daadwerkelijk verdiende loon invult. Het loon dat als basis dient, varieert per verzekeringspolis;

  • De grondslag voor de conventionele verzuimverzekering is op basis van het Brutoloon of het SV-loon.
  • De grondslag voor WIA-35-min, WGA Hiaat Basis, WGA Hiaat Uitgebreid en voor WIA-Excedent is op basis van het SV-loon.
  • De grondslag voor WGA-erd en ZW-erd is altijd het SV-loon.

De relatie kan het juiste loonbegrip terugvinden op de polis.

Waar vindt de relatie het loonbegrip?

Het SV-loon van de werknemer staat op de verzamelloonstaat, ook wel sociaal verzekeringsloon, svw-loon, loon voor loonheffing, loon LH of loon voor werknemersverzekeringen. Dit geldt echter niet voor het brutoloon inclusief vakantiegeld. Dit loonbegrip kan uit het salarispakket worden gehaald of opgevraagd worden bij de boekhouder.

In de laatste stap vragen wij om de verzamelloonstaat te uploaden. Wij gebruiken de verzamelloonstaat om te controleren of de ingevoerde loonsom reëel is.