Nieuws

dinsdag
19
juli
2022

Loondoorbetaling van een arbeidsongeschikte oproepkracht

Nisa is de eigenaar van een strandtent en zij heeft gemerkt dat de drukte erg afhankelijk is van het weer van de betreffende dag. Daarom vindt Nisa het lastig om ver van tevoren in te schatten hoeveel bedienend personeel zij moet inroosteren. Ook kan zij niet iedereen een fulltime dienstverband aanbieden. Het in dienst nemen […]

Lees meer
maandag
11
juli
2022

Nieuw: onafhankelijke poortwachterstoets bij overstap arbodienst

Stapt jouw relatie binnenkort over naar een andere arbodienst en zijn er lopende verzuimdossiers? Dan is dit een goed moment om die dossiers eens goed onder de loep te nemen! De overstap heeft veelal te maken met ontevredenheid over de huidige arbodienst en de praktijk leert dat de lopende verzuimdossiers in zo’n geval vaak niet […]

Lees meer
dinsdag
31
mei
2022

Dé tijd om aan de slag te gaan met overvoer

Deze periode is bij uitstek dé tijd, waarin wij graag samen met je de overvoer per 1 januari 2023 willen voorbereiden. Boven het efficiencyvoordeel, profiteer je van het gemak van één verzuimbegeleider, één rekening-courant en één wijze van naverrekenen. Uiteindelijk houd je zo meer tijd over om jouw relaties te adviseren. Belangrijke deadlines Hoewel 1 […]

Lees meer
maandag
30
mei
2022

Het belang van een tijdige melding, ook tijdens vakantieperiodes

Het is belangrijk dat jouw relatie tijdig de ziek- en hersteldmeldingen aan ons doorgeeft, ook in de vakantieperiodes. In de regel moet een ziekmelding uiterlijk de eerst volgende werkdag worden gemeld in VerzekeringsInzicht. Wordt de ziekmelding later ingevoerd? Dan start de eigen risicoperiode niet op de eerste ziektedag, maar vanaf die melddatum. Tijdens de vakantieperiodes […]

Lees meer
maandag
30
mei
2022

Vakantieverlof door zieke werknemers

In de vakantieperiode ontvangen wij regelmatig vragen van werkgevers over hoe om te gaan met het opnemen van vakantieverlof door een zieke werknemer. Vaak is onduidelijk wat de gevolgen zijn voor de loondoorbetaling bij ziekte en een eventuele uitkering vanuit de verzuimverzekering. Daarom leggen we graag uit waar een werkgever in deze situatie rekening mee […]

Lees meer
dinsdag
24
mei
2022

Wist je dat Frontyr juridische ondersteuning biedt bij het einde van de wachttijd?

Wanneer een werknemer bijna 104 weken arbeidsongeschikt is en het einde van de wachttijd nadert, heeft jouw relatie genoeg zaken die zijn of haar aandacht nodig heeft. Zo dient de WIA-aanvraag te worden gedaan en dient de periode na het einde van de wachttijd zo goed mogelijk te worden ingevuld. Blijft de werknemer in dienst […]

Lees meer
donderdag
19
mei
2022

Hoe kan ik de WIA-producten het beste meenemen in het adviesgesprek?

In veel assurantieportefeuilles zien we dat er (veel) minder WIA-Aanvullingsverzekeringen lopen dan verzuimverzekeringen. Dat is jammer, zeker als werkgevers niet actief zijn gewezen op de impact van de WIA en de verzekeringsoplossingen voor de werknemers. Werknemers kunnen namelijk serieuze financiële problemen krijgen, die de werkgever met een WIA-Aanvullingsverzekering had kunnen oplossen. Maar hoe kan je […]

Lees meer
dinsdag
17
mei
2022

De probleemanalyse, het fundament onder de re-integratie-inspanningen

De probleemanalyse en het daaruit voorkomend advies is de basis voor het Plan van Aanpak bij de re-integratie. Het ontbreken van werkgeversinput kan gevolgen hebben voor de verdere re-integratiestappen. Wat zijn deze gevolgen en welke tips kan je aan je relaties meegeven? De probleemanalyse Tijdens het verzuim wordt een probleemanalyse opgesteld om inzicht te geven […]

Lees meer
woensdag
13
april
2022

Een zieke werknemer, waar moet jouw relatie rekening mee houden?

Bij ziekteverzuim komt veel kijken. Je relatie is verplicht om het loon van de zieke werknemers gedurende maximaal 2 jaar door te betalen. Daarnaast is je relatie verantwoordelijk voor het tijdig uitvoeren van de juiste acties op basis van de Wet verbetering Poortwachter en VerzekeringsInzicht. Als inkomensadviseur kan jij je relatie hierbij begeleiden. Dit levert […]

Lees meer