Nieuws

zaterdag
2
april
2022

Frank van der Starre: ‘Ook in 2022 bepaalt de klant (nog steeds)’

In de huidige tijd is het soms moeilijk om in te zoomen op waar het in onze markt van zakendoen werkelijk om gaat. Durven we weer terug te gaan naar de basis om te kijken hoe we betekenis kunnen geven aan de rol van dienstverlener? Met andere woorden; wat wil je voor klanten betekenen en […]

Lees meer
vrijdag
1
april
2022

Ziekteverzuim bespreekbaar maken

Uitleg rapportage personeels- en verzuiminzicht In het werkgeversdashboard van VerzekeringsInzicht vind je de rapportage Personeels- en Verzuiminzicht. Deze rapportage wordt ieder kwartaal wordt geüpdatet. Hoe kan je met dit rapport verzuim bespreekbaar maken? Opbouw rapport Personeels- en Verzuiminzicht De rapportage Personeels- en Verzuiminzicht geeft jou en de werkgever een overzicht en inzicht in de ontwikkeling […]

Lees meer
vrijdag
11
februari
2022

Wist je dat: onze juridische samenwerkingspartner Frontyr een onafhankelijke poortwachterstoets 1e ziektejaar aanbiedt?

Het is belangrijk dat jouw relatie de arbeidsongeschikte werknemers op de juiste wijze begeleidt in hun re-integratie. De Werkwijzer Poortwachter van het UWV biedt daarvoor specifieke richtlijnen. Het volgen van deze richtlijnen kan voorkomen dat het UWV je relatie aan het einde van de wachttijd een loonsanctie oplegt, omdat er niet voldoende is gedaan aan […]

Lees meer
woensdag
9
februari
2022

Wat zijn wachtdagen bij ziekte en waar kan je op letten bij het advies?

Bij een ziekteverzuimverzekering heeft je relatie de keuze voor een eigen risico in geld (Stop-loss) of een eigen risico in dagen (Conventioneel).  Dit laatste worden ook wel wachtdagen genoemd. Wat houden wachtdagen in en waar kan je op letten bij het geven van een passend advies? Wat zijn wachtdagen bij ziekte? Wanneer de werkgever voor […]

Lees meer
woensdag
2
februari
2022

Enkele juridische aangelegenheden rondom verzuim

Gedurende het gehele traject vanaf ziekmelding tot aan het einde van de loondoorbetalingsplicht loopt een werkgever tegen veel zaken aan. Het is daarom logisch dat het soms niet duidelijk is wat de exacte regels zijn, terwijl ‘fouten’ grote gevolgen kunnen hebben. Om jouw relaties hierin te ondersteunen, passeren in dit artikel enkele juridische aangelegenheden rondom […]

Lees meer
vrijdag
28
januari
2022

Gespreksthema’s voor de inkomensadviseur in 2022

2022 is begonnen met een stijgend aantal ziekmeldingen in verband met de Omikronvariant. Werkgevers, arbodiensten en verzekeraars merken de effecten daarvan, bijvoorbeeld de oplopende schadelast. Niet alleen de directe gevolgen van (long)Covid spelen hierbij een rol, maar ook neveneffecten zoals een depressie of een burn-out. Dit zijn belangrijke thema’s voor 2022 die je kunt meenemen […]

Lees meer
woensdag
27
oktober
2021

Upload het verlengingsvoorstel in VerzekeringsInzicht

Afgelopen periode ontvingen jouw relaties de nieuwe verlengingsvoorstellen van de risicodragers die niet bij Felison zijn ondergebracht. Maar sluiten de voorwaarden nog aan bij de bedrijfsactiviteiten? Betalen ze niet teveel voor de huidige polis? Waarom het goed is om het verlengingsvoorstel bij de aanvraag te uploaden Wanneer je een verlengingsvoorstel uploadt bij de offerteaanvraag, kan […]

Lees meer
donderdag
14
oktober
2021

De thema’s van duurzame inzetbaarheid

Duurzame inzetbaarheid is een term dat voor werkgevers een steeds belangrijkere rol speelt. Wanneer een werkgever aandacht besteedt aan de duurzame inzetbaarheid van zijn werknemers zal dit op termijn effect hebben op het verlagen van het ziekteverzuim binnen de organisatie. Uiteindelijk levert dit mogelijk een kostenbesparing op. Als adviseur kan je de werkgever hierin ondersteunen. […]

Lees meer
dinsdag
5
oktober
2021

Tegemoetkoming in de kosten voor loondoorbetaling bij ziekte voor kleine werkgevers

Kleine werkgevers krijgen een tegemoetkoming voor de kosten van de loondoorbetalingsverplichting bij ziekte. Deze compensatie staat in de begroting voor 2022 van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Per 1 januari 2022 geldt een gedifferentieerde premie voor het Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof). Daardoor betalen kleine werkgevers een lager premiepercentage dan (middel)grote werkgevers. De premie voor kleine […]

Lees meer