Nieuws

Het belang van algemene voorwaarden

dinsdag 9 juli 2024

Het hanteren van een goeie set algemene voorwaarden is voor elke ondernemer van belang, omdat het je rechtspositie aanzienlijk kan versterken. Toch komt het vaak voor dat pas tijdens een geschil duidelijk wordt hoe cruciaal het is om over algemene voorwaarden te beschikken. Maar waarom zijn algemene voorwaarden eigenlijk zo belangrijk?

Door middel van algemene voorwaarden worden er rechten en plichten geschept tussen je relatie en zijn klanten, leveranciers en opdrachtgevers. Het gaat dan om zaken waarover je klant niet steeds opnieuw in onderhandeling wil treden. Je relatie kan bijvoorbeeld standaardbepalingen in de algemene voorwaarden opnemen over de garantie die je biedt, over de betalingstermijn waaraan de wederpartij zich dient te houden en over eventuele consequenties van het niet nakomen van verplichtingen. Ook kan je relatie vastleggen dat de algemene voorwaarden van de wederpartij niet van toepassing zijn. Door het opstellen van een goede set algemene voorwaarden kunnen veel risico’s worden beperkt en kunnen veel conflicten worden voorkomen.

Daarnaast kan je relatie zijn eigen aansprakelijk beperken, zolang de beperking redelijk is. Zo kan je relatie bedingen dat een schadevergoeding niet meer kan behelzen dan een maximum bedrag. Ook kan je relatie van de wederpartijen verlangen dat zij bepaalde verzekeringen afsluiten ter dekking van hun aansprakelijkheid jegens je relatie. Het is aan te raden om algemene voorwaarden op te stellen die aansluiten bij de specifieke bedrijfsvoering.

Om de algemene voorwaarden te laten gelden binnen de overeenkomst, moet de wederpartij deze wel hebben aanvaard. Voor de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden is het voldoende dat de wederpartij weet of behoorde te weten dat de algemene voorwaarden onderdeel zijn van de overeenkomst. Het is aan de ondernemer om te bewijzen dat hier sprake van is. Naast voornoemde is het van belang dat je relatie de wederpartij de gelegenheid heeft gegeven om daadwerkelijk kennis te nemen van de algemene voorwaarden. Zo voldoet je relatie aan de informatieplicht en kan je relatie een succesvol beroep doen op deze algemene voorwaarden tijdens een geschil. 

Heeft je relatie naar aanleiding van deze blog vragen?

De juristen van Frontyr helpen je hier graag mee verder. Neem contact met hen op via 085 – 773 26 66 of advies@frontyr.nl.