Nieuws

Gratis rechtsbijstand voor klokkenluiders

maandag 19 februari 2024

Vanaf 1 februari 2024 komen klokkenluiders in aanmerking voor gratis rechtsbijstand of mediation door middel van een aangescherpte regeling binnen de Wet bescherming klokkenluiders.

Een klokkenluider is een persoon die melding maakt van mogelijke misstanden of illegale handelspraktijken binnen een onderneming. Dit kunnen zowel werknemers en externe personen zijn. Voorheen kwamen zij al in aanmerking voor psychische ondersteuning en nu óók voor juridische ondersteuning. De afdeling Advies van het Huis van Klokkenluiders kan hen, door middel van beoordeling van de opgegeven informatie, doorverwijzen naar de Raad voor Rechtsbijstand. Klokkenluiders dienen beschermt te worden voor eventuele nadelige gevolgen van de melding, zoals bijvoorbeeld strafbaarstelling. Zij kunnen nu dus aanspraak maken op een gratis toegewezen advocaat en hiermee wordt de reikwijdte van de Wet bescherming klokkenluiders uitgebreid.

Deze uitgebreide regeling kan gevolgen hebben voor de interne meldprocedure voor je relaties. Een werkgever mag de melder niet benadelen vanwege het doen van een melding. Denk hierbij aan ontslag of ongewenste overplaatsing. Indien je relatie meer dan 50 werknemers telt, is hij verplicht om een interne meldprocedure te hebben. Deze meldprocedure moet voldoen aan de eisen van de nieuwe Wet bescherming klokkenluiders. Voor sommige bedrijven met minder dan 50 werknemers is een interne meldprocedure ook verplicht. Middels deze procedure kan er worden vastgelegd hoe een organisatie met deze meldingen omgaat, om zo problemen als gevolg van de melding te kunnen voorkomen.

Heeft je relatie naar aanleiding van deze blog vragen of kan je relatie hulp gebruiken bij het opstellen van een interne meldregeling die voldoet aan de Wet bescherming klokkenluiders? De juristen van Frontyr helpen hier graag mee. Neem contact met ons op via 085 – 773 26 66 of advies@frontyr.nl