Nieuws

De klant betaalt de factuur niet. Wat nu?

donderdag 20 juni 2024

De juristen van Frontyr krijgen regelmatig de vraag welke stappen een ondernemer dient te zetten wanneer een klant zijn factuur niet heeft betaald. In deze blog lees je wat de relatie kan doen om de kans op betaling te vergroten en de kans op escalatie met een klant te verkleinen.

Het advies is om eerst telefonisch contact op te nemen met een klant. Zo kan de relatie aan de klant vragen of de factuur klopt en wat de reden is dat de klant de factuur nog niet heeft betaald. Misschien bevindt de klant zich in een lastige financiële situatie of is hij niet tevreden over de diensten. Er kan dan gezocht worden naar een mogelijke oplossing en daarnaast een termijn worden afgesproken waarbinnen de factuur voldaan moet worden.

Wordt de factuur alsnog niet betaald binnen de afgesproken termijn of lukt het de relatie bijvoorbeeld niet om met de klant in contact te komen? Dan is het advies om, enkele dagen nadat de betalingstermijn is verlopen, een schriftelijke betalingsherinnering te versturen. Meld hier dan ook bij dat de incassokosten en de wettelijke rente in rekening worden gebracht wanneer de factuur alsnog niet wordt betaald.

Wanneer de klant een consument is, is de relatie verplicht een kosteloze aanmaning te versturen. Door middel van een betalingsherinnering kan hier ook aan worden voldaan. Wanneer de klant een bedrijf is, kan de incassoprocedure worden gevolgd zoals deze beschreven staat in de algemene voorwaarden, waarbij een kosteloze aanmaning in beginsel niet verplicht is. Middels een aanmaning laat de relatie weten dat de incassokosten en de wettelijke rente in rekening gebracht zullen worden als er niet binnen een nieuwe termijn van 14 dagen wordt betaald. In de aanmaning dient verwezen te worden naar de levering, de factuur, de eventuele betalingsherinnering en eventuele andere afspraken of gesprekken die zich hebben voorgedaan.

Betaalt de klant, ondanks dat de relatie de bovenstaande stappen heeft gevolgd, nog steeds niet? Dan mogen de incassokosten en de wettelijke rente in rekening worden gebracht bij de klant. De juristen van Frontyr kunnen je hierbij helpen. Ook kunnen de juristen van Frontyr incassobrieven opstellen of, indien nodig, helpen bij het voeren van juridisch verweer. Zo wordt er druk uitgeoefend op de klant met als doel betaling van de factuur en de gemaakte kosten.

Heeft je relatie naar aanleiding van deze blog vragen of hulp nodig bij het opstellen van een incassobrief of het voeren van juridisch verweer? De juristen van Frontyr helpen je hier graag mee verder. Neem contact met ons op via 085 – 773 26 66 of advies@frontyr.nl.