Nieuws

Oproepkrachten uitsluiten van de verzuimverzekering. Hoe werkt dat?

dinsdag 26 maart 2024

Sommige ondernemers werken met oproepkrachten en hebben de wens om deze oproepkrachten niet mee te verzekeren op de verzuimverzekering. De gedachte van dergelijke ondernemers is veelal dat zij bij ziekte van een oproepkracht geen risico lopen op loondoorbetaling, omdat een oproepkracht in de regel geen loondoorbetaling bij ziekte zal claimen.

Wij adviseren om alle werknemers (dus ook oproepkrachten) mee te verzekeren, omdat de ondernemer dan het minste risico loopt. Maar wat te doen als je relatie erop staat om de oproepkrachten niet mee te verzekeren? Wat is er dan mogelijk en waar moet je op letten?

Allereerst is het zo dat alle verzuimverzekeraars standaard álle werknemers die op de loonlijst staan verzekeren, dus ook de oproepkrachten. Binnen onze volmacht bieden Avéro en Quantum Leben als enige risicodragers de mogelijkheid om oproepkrachten uit te sluiten van de dekking voor de verzuimverzekering. Het uitsluiten van oproepkrachten is dus niet mogelijk bij ASR, NN, HDI of Eucare.

Hoe kun je aangeven dat oproepkrachten uitgesloten moeten worden van de dekking?

  • Kies in het offertetraject voor Avéro of Quantum Leben voor de ziekteverzuim conventioneel;
  • Geef aan dat oproepkrachten moeten worden uitgesloten. Als dit niet wordt aangegeven, dan zullen oproepkrachten namelijk (ook bij Avéro en Quantum Leben) gewoon onder de dekking vallen. Je kunt dit aangeven door een opmerking toe te voegen in stap 3 van het offerteproces.

Overige aandachtspunten:

  • Oproepkrachten kunnen niet worden uitgesloten voor de aanvullende WIA-verzekeringen.
  • Oproepkrachten kunnen niet worden uitgesloten voor de arbodienst als de arbodienst via onze offertestraat is aangevraagd. Is het niet wenselijk dat voor oproepkrachten het reguliere tarief van de arbodienst wordt gerekend? Dan moet de werkgever rechtstreeks een contract met een arbodienst regelen, waarbij voor de oproepkrachten bijvoorbeeld een verrichtingenpakket kan worden gesloten en voor de vaste krachten een full servicepakket. Horecaondernemers zouden kunnen onderzoeken of het horecapakket van ArboNed passend is. Het horecapakket van ArboNed is een full servicepakket, waarbij de kosten 0,6% van de loonsom bedragen.

Tenslotte:

Heeft een werkgever oproepkrachten uitgesloten van de dekking? En gaat één van de oproepkrachten structureler en (veel) regelmatiger aan het werk voor deze werkgever? Dan is te overwegen om de arbeidsovereenkomst daarop aan te passen door de oproepovereenkomst te wijzigen naar een reguliere arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. Dat past immers beter bij de nieuwe werkomvang en -frequentie. Het voordeel is dat deze werknemer vervolgens wel onder de dekking valt.

Heeft u hier vragen over? Neem dan contact op met acceptatie of met je consultant.