Nieuws

Casus: onafhankelijke poortwachterstoets bij overstap arbodienst

woensdag 12 oktober 2022

Van der Pen kantoorartikelen, een groothandel in kantoorbenodigdheden, heeft een ziekteverzuimverzekering lopen via Felison. Op dit moment zijn er drie lopende verzuimdossiers. Voor de verzuimbegeleiding van haar zieke medewerkers is Van der Pen aangesloten bij een arbodienst. Petra, de HR-manager van Van der Pen, is niet te spreken over de samenwerking met de huidige arbodienst. De communicatie is slecht en afspraken worden meermaals niet nagekomen.

De directeur van Van der Pen neemt contact op met Ruud, de tussenpersoon. Ruud adviseert Van der Pen om over te stappen naar een andere arbodienst. Naast de overstap naar een andere arbodienst, adviseert Ruud ook een onafhankelijke poortwachterstoets te laten verrichten door Frontyr. De praktijk leert namelijk dat bij ontevredenheid over de huidige arbodienst, lopende verzuimdossiers niet op orde zijn. Dit kan je als werkgever op een later moment duur komen te staan. Als werkgever ben je namelijk – ondanks dat een arbodienst de begeleiding verzorgt – eindverantwoordelijke voor de re-integratie. Wanneer het UWV na de eerste 104 weken arbeidsongeschiktheid van oordeel is dat belangrijke stappen zijn gemist door de slechte begeleiding en dat er daarom onvoldoende re-integratie-inspanningen zijn geleverd, kan het UWV een loonsanctie aan de werkgever opleggen. Een loonsanctie betekent dat er geen WIA-beoordeling wordt gedaan, en de werkgever nog eens maximaal 52 weken het loon dient door te betalen aan de werknemer.

Van der Pen volgt het advies van Ruud op en laat een onafhankelijke poortwachterstoets verrichten door Frontyr. Eén van de juristen neemt het complete verzuimdossier onder de loep. Met een duidelijke rapportage wordt de stand van zaken inzichtelijk gemaakt. Tekortkomingen worden gesignaleerd en er worden duidelijke adviezen gegeven over het vervolg. Omdat alle drie de verzuimdossiers zich nog voor het eerste jaar bevinden, heeft Van de Pen de mogelijkheid om, samen met de nieuwe arbodienst en met behulp van de adviezen van Frontyr, de tekortkomingen in het verzuimdossier te herstellen. En mét succes. Ondanks de tekortkomingen in het eerste jaar, legt het UWV ten aanzien van alle drie de dossiers géén loonsanctie op. De tekortkomingen zijn namelijk, dankzij het advies van Ruud, in het tweede jaar voldoende hersteld!

Heb jij jouw relatie al gewezen op de mogelijkheid een onafhankelijke poortwachterstoets te laten verrichten bij de overstap naar een andere arbodienst? Lees hier meer over het belang van de toets en de kosten daarvan. Of neem direct contact op met de juristen van Frontyr via 085 – 773 26 66 of advies@frontyr.nl.