Nieuws

Nieuw: onafhankelijke poortwachterstoets bij overstap arbodienst

maandag 11 juli 2022

Stapt jouw relatie binnenkort over naar een andere arbodienst en zijn er lopende verzuimdossiers? Dan is dit een goed moment om die dossiers eens goed onder de loep te nemen! De overstap heeft veelal te maken met ontevredenheid over de huidige arbodienst en de praktijk leert dat de lopende verzuimdossiers in zo’n geval vaak niet op orde zijn. Er bestaat dan een groot risico op een loonsanctie van het UWV. Om de relatie weer grip te laten krijgen op het verzuim en een loonsanctie waar mogelijk te voorkomen, kunnen de juristen van Frontyr de lopende verzuimdossiers onderwerpen aan een onafhankelijke poortwachterstoets.

Waarom een poortwachterstoets van belang is bij overstappen arbodienst:

  • De stand van zaken wordt met een heldere rapportage inzichtelijk gemaakt. Mogelijke tekortkomingen worden gesignaleerd, waardoor de relatie deze nog kan proberen te herstellen.
  • Er worden duidelijke adviezen gegeven voor het vervolg.
  • Wanneer het UWV aan het einde van de wachttijd toch een loonsanctie oplegt, kan de werkgever de rapportage gebruiken voor een mogelijke aansprakelijkstelling.
  • Het draagt bij aan de kwaliteitsverbetering van de arbodienstverlening op lange termijn.

Wat houdt de onafhankelijke poortwachterstoets in?

Voor de uitvoering van de poortwachterstoets wordt het complete (niet-medische) verzuimdossier opgevraagd. De juristen bestuderen en beoordelen de stukken en jouw relatie ontvangt binnen twee weken de rapportage met de uitkomsten van de toets. Uiteraard bestaat de mogelijkheid de rapportage samen mondeling door te nemen en zullen de juristen waar nodig en wenselijk nadere ondersteuning bieden.

Kosten

Het tarief staat in verhouding tot de verzuimduur op het moment van overname door de nieuwe arbodienst.

  • 0 – 26 weken : € 175,- excl. btw.
  • 52 – 78 weken : € 525,- excl. btw.
  • 26 – 52 weken : € 350,- excl. btw.
  • 78 – 104 weken : € 700,- excl. btw.

Poortwachterstoets aanvragen

Neem bij vragen over de onafhankelijke poortwachterstoets vrijblijvend contact op met de juristen van Frontyr via 085 – 773 26 66 of advies@frontyr.nl