Nieuws

Doorwerken na AOW-leeftijd – gevolgen voor werkgever

maandag 11 april 2016

Steeds vaker besluiten werknemers om door te blijven werken na het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd. Hieronder brengen wij in kaart wat het voor u betekent, als uw werknemer bij u in dienst blijft.

Voortzetting arbeidsovereenkomst
In sommige arbeidsovereenkomsten en in sommige cao’s is opgenomen dat de arbeidsovereenkomst eindigt bij het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd. U doet er verstandig aan om na te gaan of een dergelijk beding ook op uw werknemer van toepassing is. Mocht dit niet het geval zijn, dan wordt de arbeidsovereenkomst automatisch voortgezet wanneer uw werknemer voor u blijft werken. U hoeft dan ook geen nieuwe arbeidsovereenkomst met uw werknemer te sluiten.

Als de arbeidsovereenkomst van uw werknemer wel een beding bevat waardoor de arbeidsovereenkomst eindigt bij het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd, dan ontstaat er een geheel nieuwe arbeidsovereenkomst wanneer uw werknemer voor u blijft werken. U dient zich te realiseren dat u deze arbeidsovereenkomst niet op een later tijdstip kunt beëindigen zonder toestemming van UWV WERKbedrijf of van de kantonrechter. Uw werknemer krijgt bovendien dezelfde ontslagbescherming als uw jongere werknemers. Om die reden is het raadzaam om van tevoren schriftelijk met uw werknemer overeen te komen dat het beding uit de arbeidsovereenkomst wordt geschrapt.

Ziekte en re-integratie
De inwerkingtreding van de Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd heeft een aantal wijzigingen tot gevolg gehad. Deze wet bepaalt namelijk dat u het loon van uw werknemer slecht dertien weken hoeft door te betalen, als hij na het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd arbeidsongeschikt raakt. Ook uw re-integratieverplichtingen zijn beperkt tot dertien weken. Tijdens deze dertien weken bent u verplicht om passende arbeid binnen uw eigen onderneming aan de werknemer aan te bieden, als u deze voorhanden heeft. Er wordt echter niet van u verwacht dat u daarnaast nog andere re-integratieactiviteiten verricht.

Verder mag u het dienstverband van uw werknemer al na dertien weken van arbeidsongeschiktheid opzeggen. Uw werknemer komt daarna niet in aanmerking voor een Ziektewet- of een WIA-uitkering. Het UWV zal dan ook niet toetsen of u voldoende re-integratie-inspanningen heeft verricht.

Voor de werknemer die al op 1 januari 2016 arbeidsongeschikt was en die op 1 januari 2016 de AOW-gerechtigde leeftijd al had bereikt of deze binnen zes maanden na 1 januari 2016 zal bereiken, geldt een overgangsregeling. Op deze werknemer blijft gedurende zes maanden de oude wetgeving van toepassing. Daarna geldt de nieuwe wetgeving. Dat betekent dat u vanaf 1 januari 2016 het loon van deze werknemer gedurende 39 weken moet doorbetalen (zes maanden plus dertien weken). Ook kunt u het dienstverband van de werknemer pas na 39 weken opzeggen.

Ontslag
Sinds 1 juli 2015 is het mogelijk om de arbeidsovereenkomst van een werknemer, die de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt, op te zeggen zonder toestemming van UWV WERKbedrijf. De arbeidsovereenkomst dient dan wel te zijn aangegaan, voordat de werknemer de AOW-gerechtigde leeftijd had bereikt. Voor het opzeggen van de arbeidsovereenkomst heeft u verder geen redelijke grond nodig. Ook bent u de werknemer geen transitievergoeding verschuldigd na opzegging van het dienstverband. Tot slot hoeft u slechts een opzegtermijn van een maand in acht te nemen.

Heeft u vragen over het in dienst houden van werknemers, die de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt? Neemt u dan contact op met Frontyr via 085 – 773 26 66 of via info@frontyr.nl.

Lees het vorige artikel: Wijzigingen zorgverlof