Nieuws

Professionals binnen Consense Arbo

vrijdag 9 oktober 2015

Belangrijke professionals binnen Consense Arbo zijn onze arbeidsdeskundigen. Zij kunnen het verschil kunnen maken door een medewerker goed te re-integreren. Zij acteren niet alleen op de achtergrond, maar zijn ook voor u toegankelijk. Hoe precies? Dat leest u in dit artikel geschreven door één van onze arbeidsdeskundigen.

Vraag aan een willekeurige ondernemer hoe vaak hij contact heeft met zijn arbodienst en wie hij daar kent. Het antwoord zal zeer waarschijnlijk zijn dat het contact beperkt is en dat hij alleen de bedrijfsarts als professional kan noemen. De arbeidsdeskundige is bij ondernemers minder bekend en dat is op zich opmerkelijk.

De rolverdeling bij Consense Arbo is duidelijk. Uw cliënt heeft een vaste contactpersoon die als casemanager functioneert. De bedrijfsarts wordt door de casemanager ingeschakeld om de belastbaarheid van uw medewerker inzichtelijk te maken, door het toekennen van beperkingen. Uw cliënt kan in overleg met zijn werknemer inhoud geven aan het plan van aanpak door op basis van de bevindingen werknemer in werk te laten hervatten. Niet zelden komt het echter voor dat werkgever en werknemer niet in staat blijken om op basis van dit advies mogelijkheden binnen het bedrijf te benoemen. Bovendien is vervolgens onduidelijk welke loonwaarde aan deze werkzaamheden toegekend moet worden.

Dit is het werkveld van de arbeidsdeskundige. Consense Arbo werkt met vaste arbeidsdeskundigen die aan uw cliënten zijn gekoppeld. De arbeidsdeskundige ondersteunt uw cliënten bij het benoemen van passende werkzaamheden binnen het bedrijf en stelt in samenspraak met uw cliënt de loonwaarde van deze werkzaamheden vast. Daarnaast geeft de arbeidsdeskundige concrete adviezen op de werklocatie, welke leiden tot een bespoediging van de werkhervatting, alsmede het voldoen aan de verplichtingen vanuit de Wet Verbetering Poortwachter. De arbeidsdeskundige kan hierbij voorstellen doen voor het (tijdelijk) verrichten van werkzaamheden, het aanpassen van de werkplek, maar ook het inschakelen van één van de andere expertises welke zijn opgenomen in het brede pallet van providers van Consense Arbo. Denk hierbij aan de inzet van een (arbeids)psycholoog, multidisciplinair traject, belastbaarheidmeting, bedrijfsfysiotherapeut etc. Indien onverhoopt binnen het bedrijf geen mogelijkheden blijken te zijn voor één van de medewerkers, kan een voorstel worden gedaan om een re-integratiebedrijf in te schakelen. Ook deze expertise is binnen Felison voorhanden bij re-integratiebedrijf “De Nieuwe Werkgever”.

Ook u kunt uw cliënt adviseren om een arbeidsdeskundige in te schakelen. Denk bijvoorbeeld aan dossiers die zijn vastgelopen of dat binnen het bedrijf van uw cliënt sprake is van een hoog verzuimpercentage. Voor overleg met een arbeidsdeskundige kunt u contact opnemen met Felison.

Lees het vorige artikel: Kabinet kort loondoorbetaling bij ziekte in