Nieuws

Kabinet kort loondoorbetaling bij ziekte in

maandag 5 oktober 2015

Het kabinet maakt het voor kleine ondernemers mogelijk hun zieke werknemers een jaar door te betalen, in plaats van twee jaar. Ook krijgen zzp’ers meer mogelijkheden voor collectieve verzekering. Dat maakte minister Lodewijk Asscher (Sociale Zaken) vrijdag 2 oktober jl. na afloop van de ministerraad bekend.

Nu moeten werkgevers hun werknemers bij langdurige ziekte verplicht twee jaar doorbetalen. Voor kleine bedrijven vormt dat een drempel om personeel aan te nemen.

Asscher: “Loondoorbetaling bij ziekte is een enorm probleem bij met name kleine bedrijven.” Het risico van de loondoorbetaling weegt volgens Asscher bij werkgevers mee bij het wel of niet aannemen van personeel.

Tien werknemers
Het kabinet stelt daarom een vrijwillige regeling voor voor bedrijven met maximaal tien werknemers waarbij de loondoorbetaling voor een jaar geldt. Het UWV betaalt het tweede jaar loon. Werkgevers betalen hiervoor premie en de overheid legt ook jaarlijks 20 miljoen euro bij. In het voorstel van minister Asscher en Henk Kamp (Economische Zaken) gaan de werknemers er niet op achteruit.

ZZP
Ook komt er een onderzoek naar zzp’ers. Dat moet onder andere in kaart brengen wat voor soort zelfstandig ondernemers er zijn.
“Je hebt ondernemers, freelancers die een bijdrage leveren en de kost verdienen en er bewust voor kiezen. Maar je ziet natuurlijk ook een groep mensen die eigenlijk veel meer werknemer zijn, maar wel de risico’s opvangen van het ondernemerschap zonder dat ze er baat bij hebben”, zei Asscher.

Verbond van Verzekeraars noemt stelsel loondoorbetaling ‘hopeloos complex’ ​

Het Verbond van Verzekeraars kan zich niet voorstellen dat het kabinet serieus overweegt een publieke verzekering voor het tweede jaar loondoorbetaling te introduceren. Daardoor wordt de preventie en re-integratie van zieke werknemers belemmerd, wordt het stelsel hopeloos complex en stijgen dus de lasten voor werkgevers. De conclusie is onontkoombaar dat het stelsel hiermee voor iedereen slechter uitpakt en het kabinet het paard achter de wagen spant.

Bron: Rijksoverheid

Lees het vorige artikel: Wet werken na AOW definitief