Nieuws

Wet werken na AOW definitief

woensdag 30 september 2015

De Eerste Kamer heeft ingestemd met de Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd. Dit betekent dat u bij ziekte van een AOW-gerechtigde werknemer vanaf volgend jaar nog maar maximaal 13 weken het loon hoeft door te betalen. Ook mag u een AOW-gerechtigde werknemer meer tijdelijke contracten geven.

De Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd moet het voor werkgevers aantrekkelijker maken om werknemers na het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd in dienst te nemen en houden. De wet bevat de volgende maatregelen:

  • U hoeft het loon van een zieke AOW-gerechtigde werknemer straks nog maar maximaal 13 weken doorbetalen (in plaats van de huidige twee jaar). Ook de periode voor de re-integratieverplichtingen en de periode waarvoor het opzegverbod bij ziekte geldt worden verkort naar 13 weken. In 2018 kan de overheid besluiten om de loondoorbetalingsperiode nog verder in te perken naar maximaal zes weken.
  • U mag een AOW-gerechtigde werknemer zes tijdelijke contracten geven (normaal drie) binnen 48 maanden (normaal 24 maanden), voordat hij recht heeft op een vast contract.
    Voor de vaststelling van het aantal contracten of de maximale periode tellen alleen arbeidsovereenkomsten mee die zijn aangegaan na het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd.
  • De opzegtermijn van een arbeidsovereenkomst met een AOW-gerechtigde werknemer is straks standaard √©√©n maand.
  • U hoeft een verzoek van een AOW-gerechtigde werknemer om zijn arbeidsduur uit te breiden niet te honoreren.

AOW-gerechtigde werknemer recht op minimumloon

Eerder werden ook al een aantal andere maatregelen genomen met betrekking tot de AOW-gerechtigde werknemer. Zo komen sinds 1 april 2014 AOW-gerechtigden bij toepassing van het
afspiegelingsbeginsel als eerste in aanmerking voor ontslag (deze regel geldt per 1 januari 2016 ook voor de publieke sector). Verder is per 1 juli 2015 in de Wet aanpak schijnconstructies
geregeld dat u werknemers die AOW-gerechtigd zijn ook het wettelijk minimumloon moet betalen. Voorheen was deze groep werknemers nog uitgesloten van de Wet minimumloon en
minimumvakantiebijslag.

Bron: Rendement.nl

Lees het vorige artikel: Een WGA claim bij de verzekeraar