Nieuws

Een WGA claim bij de verzekeraar

dinsdag 8 september 2015

Felison Assuradeuren behandelt niet alleen uitkeringen voor de loondoorbetalingsverplichting bij arbeidsongeschiktheid, maar ook de claims voor de WGA eigen risicodragers. Wat komt er allemaal kijken bij het behandelen van zo’n claim? En hoe kunt u zo veel mogelijk werk uit handen nemen voor de werkgever?

De werkgever ontvangt van het UWV de brief met daarin de beoordeling van de WIA-aanvraag van de werknemer. In deze brief maakt het UWV al duidelijk of de werkgever eigen risicodrager is of niet. De werkgever stuurt deze beschikking zo snel mogelijk door naar u, zodat de claim bij ons kan worden ingediend.

Zodra wij de beschikking ontvangen, volgt er eerst een controle van de dekking. Wanneer dit allemaal in orde is, wordt vervolgens Consense Arbodiensten op de hoogte gebracht van de claim.

Consense Arbodiensten werkt in opdracht van Felison en richt zich op de re-integratie van de werknemer, wanneer dit nog mogelijk is. De re-integratiedeskundige maakt samen met de werknemer een plan van aanpak om ervoor te zorgen dat de kansen die er zijn, goed benut worden. Er is maandelijks overleg tussen deskundige en de werknemer en de werknemer wordt intensief begeleid. Interessant is dat de re-integratiedeskundige ook de financiering voor bijvoorbeeld opleidingstrajecten, direct bij Felison kan regelen. Dat scheelt een hoop geregel voor de werkgever.

Behalve Consense Arbodiensten worden ook de juristen van het Boval Service Centrum op de hoogte gebracht van de claim. Zij benaderen de werkgever met het verzoek om namens hem pro forma bezwaar aan te tekenen tegen de beslissing van het UWV. Mocht blijken dat er gronden zijn waarop er bezwaar kan worden aangetekend tegen de beslissing, dan zet de jurist dit, op kosten van Felison, het bezwaar door. Uiteraard gaat alles in overleg met de werkgever, die als eigen risicodrager natuurlijk direct belanghebbende is bij dit proces.

Daarnaast wordt het traject van de financiële afwikkeling van de claim opgestart. De maandelijkse nota van UWV wordt rechtstreeks aan het UWV betaald en de werkgever ontvangt hiervan bericht. Bij wijzigingen van de uitkering of van de status van de werknemer is het belangrijk om elkaar goed op de hoogte te houden.

Mocht er sprake van zijn dat de arbeidsongeschiktheid is veroorzaakt door een ongeval met een verantwoordelijke derde, dan wordt het dossier opgepakt door de regres specialist van Felison. Bent u op de hoogte van een eventuele mogelijkheid tot regres, meldt u het ons dan zodat wij dit verder kunnen onderzoeken.

Heeft u vragen over het eigen risicodragerschap? Neemt u gerust contact op met onze specialisten via 023 – 520 15 00.

Wij zijn u graag van dienst.

Lees het vorige artikel: Fouten in premiebeschikking Werkhervattingskas 2015