Nieuws

Het belang van een tijdige melding, ook tijdens vakantieperiodes

donderdag 29 juni 2023

Het is belangrijk dat jouw relatie tijdig de ziek- en hersteldmeldingen aan ons doorgeeft, ook in de vakantieperiodes. In de regel moet een ziekmelding uiterlijk de eerst volgende werkdag worden gemeld in VerzekeringsInzicht. Wordt de ziekmelding later ingevoerd? Dan start de eigen risicoperiode niet op de eerste ziektedag, maar vanaf die melddatum.

Tijdens de vakantieperiodes kan het voorkomen dat de bezetting op het kantoor van de relatie minimaal is. Misschien heeft jouw relatie wel een vaste medewerker die de ziekmelding doorgeeft in VerzekeringsInzicht. Het is dan ook belangrijk om te zorgen voor een vervanger die tijdens afwezigheid van deze medewerker de ziekmeldingen blijft doorvoeren in het systeem.