Nieuws

Brutoloon of SV-loon. Wat zijn de verschillen?

dinsdag 18 april 2023

Regelmatig krijgen wij vragen over het verschil tussen het Brutoloon en het SV-loon. We lichten de verschillen hieronder graag toe:

Brutoloon

Onder Brutoloon verstaan we het vaste bruto periodeloon x 12 (als het periodeloon gelijk is aan het maandloon) of x 13 (als het periodeloon gelijk is aan een 4-weken salaris). Bij het Brutoloon worden vaste toeslagen zoals vakantiegeld (in de regel 8%), vaste ploegentoeslag, vaste toeslag voor onregelmatige diensten, vaste wachtdiensttoeslag en vaste toeslagen vanuit functierollen opgeteld. Beloningsonderdelen zoals een 13e maand of een kerstgratificatie vallen niet onder het brutoloon (maar kunnen in overleg met de acceptatie afdeling wel middels een clausule worden meeverzekerd). De definitie van Brutoloon is opgenomen in onze Algemene Pakketvoorwaarden (AV 1502).

SV-loon

Onder SV-loon verstaan we het ongemaximeerde loon voor premieheffing sociale verzekeringen. Het verschil met Brutoloon is, dat variabele beloningsonderdelen wel onder het SV-loon vallen.
Beloningselementen die niet onder het Brutoloon, maar wel onder het SV-loon vallen zijn bijvoorbeeld: geld dat wordt verdiend met overwerk, winstuitkeringen, 13e maand, kerstgratificatie, provisies, spaarregelingen (bijv budget voor duurzame inzetbaarheid), fiscale bijtelling auto van de zaak. De vaste toeslagen onder het Brutoloon maken ook onderdeel uit van het SV-loon.

Doordat vaste én variabele beloningsonderdelen worden meegeteld bij de bepaling van het SV-loon, zal het SV-loon in de regel hoger uitvallen dan het Brutoloon. Een door de werknemer betaalde eigen bijdrage voor de pensioenregeling wordt overigens in mindering gebracht op het SV-loon.

Andere namen voor SV-loon zijn svw-loon, loon voor loonheffing, loon LH of loon voor werknemersverzekeringen.

Wanneer verzeker je op basis van Brutoloon en wanneer op basis van SV-loon?

Verzuimverzekering
De grondslag voor de conventionele verzuimverzekering is naar keuze het Brutoloon of het SV-loon. De vraag is wat de werkgever heeft toegezegd over de loondoorbetaling bij ziekte. Ontvangt de werknemer bij (langdurige) ziekte ook variabel beloningsdelen zoals winstuitkeringen of overwerkuren? Dan kan dat pleiten voor het verzekeren op basis van het SV-loon, zeker als werkgever de gehele toezegging wil afdekken middels de verzuimverzekering. Is de toezegging van de loondoorbetaling bij ziekte beperkt tot doorbetaling van (een percentage van) het vaste loon, dan ligt het meer voor de hand om uit te gaan van het Brutoloon. De arbeidsovereenkomst of de CAO-tekst kan duidelijkheid geven over de exacte toezegging bij ziekte.

NB: Maakt werkgever gebruik van onze salariskoppeling? Dan geldt altijd het Brutoloon als grondslag voor de verzuimverzekering.

WIA-35-min, WGA Hiaat Basis, WGA Hiaat Uitgebreid, WIA-Excedent
De grondslag voor WIA-35-min , WGA Hiaat Basis, WGA Hiaat Uitgebreid en voor WIA-Excedent is altijd het SV-loon.

WGA-erd en ZW-erd
De grondslag voor WGA Hiaat Basis, WGA Hiaat Uitgebreid en voor WIA-35-min is altijd het SV-loon.

 

Vragen? Neem gerust contact op met je contactpersoon van de afdeling acceptatie.