Nieuws

4 tips bij het naverrekenen

maandag 6 februari 2023

Het is weer tijd dat jouw relaties de gegevens voor de naverrekening / herberekening voor de collectieve inkomensverzekeringen moeten doorgeven in VerzekeringsInzicht. Voor de een is het aanleveren zo gedaan, maar voor de ander is het wat lastiger. Hier volgen een aantal tips waar je relatie rekening mee kan houden. Zo verloopt het proces voor hen zo soepel mogelijk.

1.Controleer of de gegevens in VerzekeringsInzicht actueel zijn

Om te beginnen is het verstandig dat je relatie controleer of alle werknemersgegevens juist in VerzekeringsInzicht staan:

  • Controleer of alle werknemers die in 2022 in dienst zijn geweest zijn ingevoerd.
  • Controleer of alle dienstverbanden juist zijn ingevoerd.

2.Houd belangrijke documenten bij de hand

Tijdens het proces vragen wij de relatie ter controle om een aantal documenten te uploaden. Houd daarom onderstaande documenten bij de hand:

  • Verzamelloonstaat 2022
  • Whk-beschikking 2022 (indien u een WGA- en/of Ziektewet ERD verzekering bij ons heeft).

3.Lees de toelichtingen

Bij het doorlopen van de stappen verschijnen er toelichtingen in het beeldscherm. In deze toelichting staat uitleg over de uit te voeren handelingen.

Door middel van het info-icoon ziet de relatie met welk loonbegrip en met welk mogelijke maximum loonsom per werknemer rekening dient te houden. Dit kan afwijken per product. Wij adviseren om het polisblad bij de hand te houden indien er afwijkende afspraken zijn gemaakt inzake de verzekerde werknemers.

4.Het Helpcenter raadplegen

In het helpcenter kunnen relaties de instructievideo’s en handleidingen van de naverrekening raadplegen. In deze video’s wordt stap voor stap uitgelegd hoe de gegevens aangeleverd moeten worden. De relatie kan het helpcenter raadplegen door rechtsboven op het vraagteken te klikken.