Nieuws

Let op; WHK-beschikking 2023 mogelijk onjuist!

maandag 12 december 2022

In de komende periode ontvangen alle werkgevers weer de beschikking gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (Whk). De belastingdienst geeft aan dat ze mogelijk het gedifferentieerde premiepercentage Werkhervattingskas (Whk) over 2023 verkeerd hebben berekend. Een fout in de beschikking kan een te hoge gedifferentieerde premie voor de werkgever als gevolg hebben. Laat daarom de beschikking Whk 2023 van je relaties controleren door de juristen van Frontyr! 

Het komt regelmatig voor dat de Belastingdienst bij het vaststellen van de gedifferentieerde premie ten onrechte uitkeringslasten van (ex-)werknemers aan de werkgever toerekent. Ook maakt de Belastingdienst vaak gebruik van verouderde gegevens, klopt de werknemerslijst niet of wordt een bedrijf ingedeeld in een onjuiste sector. Fouten in de beschikking kosten werkgevers onnodig geld.

De controle van Frontyr werkt als volgt:

  • Frontyr ontvangt de beschikking WHK van jou of de relatie;
  • De relatie tekent een machtiging om pro forma bezwaar aan te laten tekenen;
  • Frontyr ontvangt van de Belastingdienst aanvullende informatie en vraagt indien nodig informatie bij de relatie op;
  • Frontyr controleert deze informatie en adviseert de relatie over het wel/niet voortzetten van de bezwaarprocedure.

Indien blijkt dat de beslissing van de Belastingdienst niet klopt, dan zullen de juristen adviseren het bezwaar voort te zetten. Ook dit kunnen de juristen van Frontyr namens de werkgever doen. Niet alleen voor de controle, maar ook voor het voeren van bezwaar is de relatie bij Frontyr dus aan het juiste adres!

Let op: vanaf de dagtekening van de beschikking heeft de werkgever maar zes weken de tijd om bezwaar in te dienen bij de Belastingdienst.

Heb jij of jouw relatie vragen over de WHK beschikking of wenst de relatie de beschikking te laten controleren? Bel Frontyr via 085 – 773 26 66, stuur een e-mail naar advies@frontyr.nl of neem contact op met uw accountmanager bij Felison.