Nieuws

Prinsjesdag 2022 en de gevolgen voor werkgevers

dinsdag 27 september 2022

Afgelopen week stond in het teken van Prinsjesdag, de dag waarop de plannen en de begroting voor 2023 door het kabinet met Nederland werden gedeeld. In een tijd waarin veel werkgevers te maken hebben (in meer of mindere mate) met een tekort aan medewerkers. In de plannen van de regering zijn niet veel extra maatregelen te vinden die een stimulans vormen om meer te gaan werken. De eerder aangekondigde hervorming vergoeding kinderopvang maakt het meer kunnen werken natuurlijk wel gemakkelijker en interessanter. Toch zal de krapte helaas voorlopig nog niet tot het verleden behoren!

Het blijft daarom zeer belangrijk om een aantrekkelijke werkgever te zijn en zodoende de mensen aan je te binden. Verzuimbeheersing blijft ook een belangrijk onderdeel van de bedrijfsvoering. De met ons samenwerkende adviseurs kennen de Felison oplossingen om de risico’s rondom personeel te beperken en/of betere arbeidsvoorwaarden te scheppen. Hierbij zullen zij werkgevers dus instrumenten kunnen bieden om personeel aan zich te binden.

Sommige plannen van het kabinet (ze moeten immers nog door Eerste en Tweede kamer worden aangenomen) zullen voor werkgevers gunstig kunnen uitpakken. Enkele voorbeelden (niet limitatief):

  • Het wordt aantrekkelijker om duurzaam te investeren.
  • De arbeidskorting wordt verhoogd, hetgeen mogelijk voor mensen een stimulans is om (meer) te gaan werken.
  • De werkkostenregeling (WKR) gaat omhoog, zodat een werkgever meer onbelast mag vergoeden aan zijn medewerker.
  • De werkgeverslasten worden enigszins verlaagd.
  • Per juli 2023 zal loondoorbetalingsverplichting voor zieke AOW’ers van 13 weken naar 6 weken worden teruggebracht.

Daar tegenover staat dat de aangekondigde verhoging van het wettelijk minimumloon en de verhoging van de vennootschapsbelasting voor werkgevers minder gunstige maatregelen zijn. Verder is het onduidelijk wat de steun aan het MKB, om de hoge gasprijs te compenseren, precies gaat betekenen. Welke invloed blijft de oorlog in Oekraïne houden, houdt de hoge inflatie aan; het zorgt wereldwijd voor grote onzekerheid en welke (sociaal) economische gevolgen zal het verder nog hebben?

Laten we dan maar in deze onzekere tijd, zoals door de Koning werd uitgesproken in de troonrede, “hernieuwd vertrouwen putten uit de wetenschap dat maatschappelijke vernieuwing in ons land altijd stapsgewijs en door samenwerking wordt bereikt.”