Nieuws

Loondoorbetaling van een arbeidsongeschikte oproepkracht

dinsdag 19 juli 2022

Nisa is de eigenaar van een strandtent en zij heeft gemerkt dat de drukte erg afhankelijk is van het weer van de betreffende dag. Daarom vindt Nisa het lastig om ver van tevoren in te schatten hoeveel bedienend personeel zij moet inroosteren. Ook kan zij niet iedereen een fulltime dienstverband aanbieden. Het in dienst nemen van werknemers op basis van een nul-urencontract is voor haar daarom een perfecte uitkomst. Voor Klaartje, die fulltime student is, komt dit ook erg goed uit. Klaartje heeft de afgelopen zes maanden als oproepkracht gemiddeld 12 uur per week voor Nisa gewerkt. Wel heeft Nisa, die ook pas enkele maanden ondernemer is, wat vragen met betrekking tot het nul-urencontract van Klaartje die zij stelt aan de jurist van Frontyr.

Heeft Klaartje recht op loon bij ziekte?

Klaartje heeft recht op loon wanneer zij is opgeroepen om te werken door Nisa en ook daadwerkelijk werk verricht. Maar Nisa roostert Klaartje natuurlijk niet in zolang zij weet dat zij feitelijk niet kan werken. De jurist vertelt Nisa dat, omdat Klaartje al langer dan drie maanden werkzaam is bij Nisa, zij tóch aanspraak maakt op loondoorbetaling tijdens ziekte. Om te bezien over welke uren zij precies recht heeft op loon, moet worden gekeken naar het gemiddeld aantal uren dat Klaartje in de drie maanden voorafgaand aan haar ziekmelding heeft gewerkt. In dit geval geldt dat Klaartje gemiddeld 12 uur per week heeft gewerkt in de afgelopen drie maanden. Over deze uren behoudt zij recht op loon tijdens arbeidsongeschiktheid.

Hoeveel salaris krijgt Klaartje dan?

Nisa wil ook graag van de jurist weten of Klaartje dan aanspraak maakt op haar reguliere salaris over die 12 uren, of dat er een speciale regeling geldt. De jurist van Frontyr vertelt Nisa dat op grond van de wet geldt dat Klaartje tijdens haar arbeidsongeschiktheid ten minste 70% van haar loon behoort te ontvangen, maar in het eerste ziektejaar nooit minder dan het geldende minimumloon. Het kan ook zo zijn dat in de toepasselijke cao, of in de arbeidsovereenkomst die Nisa en Klaartje met elkaar hebben gesloten, een hoger percentage is afgesproken dan 70%. Zo komt het vaak voor dat een werknemer gedurende het eerste ziektejaar aanspraak maakt op een loondoorbetaling van 90% of zelfs 100%!

Na een korte bestudering van de arbeidsovereenkomst kan de jurist aan Nisa vertellen dat Klaartje op grond van de horeca cao, welke van toepassing is op de arbeidsovereenkomst, in het eerste ziektejaar recht heeft op loondoorbetaling van 95% van haar salaris, mits Klaartje voldoet aan de geldende regels tijdens ziekte.

Meer informatie?

Twijfelt jouw relatie, net als Nisa, welke regels gelden met betrekking tot de loondoorbetaling tijdens ziekte van werknemers? Neem dan contact op met de juristen van Frontyr via 085 – 773 26 66 of stuur een e-mail naar advies@frontyr.nl