Nieuws

Wist je dat Frontyr juridische ondersteuning biedt bij het einde van de wachttijd?

dinsdag 24 mei 2022

Wanneer een werknemer bijna 104 weken arbeidsongeschikt is en het einde van de wachttijd nadert, heeft jouw relatie genoeg zaken die zijn of haar aandacht nodig heeft. Zo dient de WIA-aanvraag te worden gedaan en dient de periode na het einde van de wachttijd zo goed mogelijk te worden ingevuld. Blijft de werknemer in dienst of gaan partijen uit elkaar? Frontyr biedt jouw relatie zowel ondersteuning bij de aanvraag van de WIA, als bij het invullen van de periode na het einde wachttijd.

De WIA-aanvraag

De WIA-beoordeling is niet alleen voor de werknemer, maar ook voor jouw relatie van groot belang. Heeft de relatie namelijk voldoende gedaan aan de re-integratie, of legt het UWV toch een loonsanctie op, waardoor de loondoorbetalingsperiode wordt verlengd? Hoewel de acties tijdens de wachttijd niet meer kunnen worden teruggedraaid, wenst de relatie de oplegging van een loonsanctie natuurlijk zoveel mogelijk te voorkomen.

Bij een complex dossier, of wanneer jouw relatie twijfelt aan zijn of haar re-integratie inspanningen, kan het zinvol zijn het re-integratiedossier door Frontyr te laten beoordelen. Wanneer de juristen van Frontyr van mening zijn dat het dossier sanctiegevoelig is, maar een begeleidend schrijven bij het re-integratiedossier het risico daarop kan beperken, is het aan te raden een dergelijk schrijven door hen op te laten stellen. In een begeleidend schrijven wordt op voorhand aan het UWV kenbaar gemaakt waarom de re-integratie zo is gegaan zoals deze is gegaan. Het geeft de relatie de mogelijkheid zaken te belichten die in het reguliere verslag niet voldoende naar voren komen, waardoor een verkeerd beeld zou kunnen worden geschetst.

Na het einde van de wachttijd

Op het moment dat de re-integratie-inspanningen van de relatie als voldoende worden aangemerkt en er een WIA-beschikking wordt afgegeven door het UWV, doet zich een nieuwe periode aan, namelijk de periode ná het einde van de wachttijd. Kortgezegd kunnen zich twee scenario’s voordoen: (1) de werknemer blijft bij de relatie in dienst, omdat deze passend werk voor de werknemer te bieden heeft, of (2) het dienstverband wordt beëindigd. Voor beide scenario’s is het van groot belang dat bepaalde zaken juridisch op de juiste wijze worden vastgelegd. Zo bestaat er in het eerste scenario het risico dat – wanneer het dienstverband niet op de juiste wijze wordt voorgezet – jouw relatie bij hernieuwde uitval opnieuw een loondoorbetalingsverplichting heeft.

Maar ook wanneer partijen uit elkaar gaan, is het van belang juridische zaken goed te regelen. Hoe gaan partijen bijvoorbeeld uit elkaar? Wordt er een ontslagvergunning aangevraagd bij het UWV, of sluiten partijen een vaststellingsovereenkomst? In het laatste geval is het de relatie zeer aan te raden deze overeenkomst op te laten stellen, en de transitievergoeding te laten berekenen door een jurist.

Ben je benieuwd wat Frontyr nog meer voor jouw relaties kan betekenen? De juristen komen graag met je in contact! Laat je gegevens hier achter en zij nemen spoedig contact met je op!