Nieuws

Een zieke werknemer, waar moet jouw relatie rekening mee houden?

woensdag 13 april 2022

Bij ziekteverzuim komt veel kijken. Je relatie is verplicht om het loon van de zieke werknemers gedurende maximaal 2 jaar door te betalen. Daarnaast is je relatie verantwoordelijk voor het tijdig uitvoeren van de juiste acties op basis van de Wet verbetering Poortwachter en VerzekeringsInzicht. Als inkomensadviseur kan jij je relatie hierbij begeleiden. Dit levert niet alleen tevredenheid op maar het geeft je als adviseur ook een toegevoegde waarde. Wij geven tips en advies die je aan de relatie kunt meegeven. Hierdoor weet de relatie wat er te wachten staat en waar hij rekening mee moet houden.

Tips voor de werkgever

 • Zorg dat de werkgever een duidelijk verzuimbeleid heeft waarin alle regels omtrent ziekte staan.
 • Heeft de werkgever twijfels over de ziekte van de werknemer, schakel dan de bedrijfsarts in. De bedrijfsarts kan mede met de informatie van de werkgever tot een afgewogen advies over werkhervatting komen.
 • Zorg dat de werkgever meteen vanaf de ziekmelding contact opneemt met de werknemer. Geef wijzigingen direct door in VerzekeringsInzicht.
 • Zorg dat de werkgever alle momenten van de Wet Verbetering Poortwachter bewaakt en vastlegt in het verzuimdossier. Wanneer dit niet op orde is, kunnen er sancties vanuit het UWV volgen.

Wat kan de werkgever van de werknemer verwachten?

 • De werknemer is niet verplicht om in detail te treden over zijn ziekte, maar moet de werkgever informeren over de verwachte ziekteduur.
 • De werknemer moet meewerken aan de re-integratieverplichtingen volgens de Wet Verbetering Poortwachter;
 • Hij is verplicht om bij een oproep naar de bedrijfsarts te gaan.
 • Hij moet gehoor geven aan de oproep om naar kantoor te komen voor een re-integratiegesprek.
 • De werknemer hoeft niet verplicht continu thuis te blijven. Hij mag natuurlijk boodschappen doen of een stuk wandelen.
 • Een werknemer mag niet zomaar met vakantie gaan. Bij een verlofaanvraag van de werknemer kan de bedrijfsarts advies geven en mede bepalen of een vakantie kan en mag. Vervolgens geeft de werkgever de verlofperiode door via VerzekeringsInzicht.

Wat kan de werkgever van de Arbodienst / bedrijfsarts verwachten?

 • De werkgever is verplicht om een bedrijfsarts of arbodienst in te schakelen bij de re-integratie.
 • De arbodienst ondersteunt de werkgever bij ziekteverzuim en adviseert over de stappen die gezet moeten worden voor werkhervatting.
 • De arbodienst of bedrijfsarts mag alleen noodzakelijke gegevens van de werknemer aan de werkgever doorgeven, voor bijvoorbeeld de loondoorbetaling, verzuimbegeleiding of re-integratie.

Heeft jouw relatie hulp nodig?

Heeft jouw relatie ondersteuning nodig in het proces? Schakel dan de hulp in van een specialist;

 • Om te kijken naar de re-integratiemogelijkheden voor de zieke werknemer kan de relatie een arbeidsdeskundige inschakelen.
 • Wanneer de re-integratie van een werknemer vastloopt kan de relatie een deskundigenoordeel bij het UWV aanvragen.
 • Voor een dossierbeoordeling of procedures kan de relatie juridisch advies aanvragen bij Frontyr. Contactgegevens vind je of jouw relatie in VerzekeringsInzicht.

Vraag het stappenplan aan

Om het jou relatie zo makkelijk mogelijk te maken, hebben wij een stappenplan opgesteld. Hierin kunnen ze precies lezen welke stappen er zijn in de eerste twee ziektejaren van een werknemer. Heb je hier interesse in? In VerzekeringsInzicht vind je het stappenplan of vraag het na bij je Consultant Personeel & Inkomen.