Nieuws

Wist je dat: onze juridische samenwerkingspartner Frontyr een onafhankelijke poortwachterstoets 1e ziektejaar aanbiedt?

vrijdag 11 februari 2022

Het is belangrijk dat jouw relatie de arbeidsongeschikte werknemers op de juiste wijze begeleidt in hun re-integratie. De Werkwijzer Poortwachter van het UWV biedt daarvoor specifieke richtlijnen. Het volgen van deze richtlijnen kan voorkomen dat het UWV je relatie aan het einde van de wachttijd een loonsanctie oplegt, omdat er niet voldoende is gedaan aan de re-integratie.

Omdat elke situatie anders is, kan het voor een werkgever lastig zijn om te beoordelen hoe het ervoor staat. Doet de werkgever genoeg aan de re-integratie, of laat hij ergens nog steken vallen? Om grip te krijgen op het verzuimdossier is het aan te bevelen om rond het eerste ziektejaar een onafhankelijke poortwachterstoets uit te laten voeren door onze samenwerkingspartner Frontyr. Met deze toets worden de re-integratie-inspanningen gecontroleerd.

De periode rond het eerste ziektejaar wordt gezien als een belangrijk kantelpunt in de re-integratie. Juist daarom is het van groot belang om de toets al rond het eerste ziektejaar uit te laten voeren. Mogelijke tekortkomingen kunnen dan namelijk op tijd worden gesignaleerd, waardoor de werkgever deze nog kan proberen te herstellen en Frontyr de werkgever kan adviseren over de te nemen vervolgstappen. Laat de werkgever de toets op een later moment verrichten, dan kan het zijn dat herstel niet meer mogelijk is.

Wil jouw relatie een toets laten verrichten, of zijn er vragen over de dienstverlening van Frontyr? Neem dan vrijblijvend contact op met één van de juristen via 085 – 773 26 66 of advies@frontyr.nl.