Nieuws

De thema’s van duurzame inzetbaarheid

donderdag 14 oktober 2021

Duurzame inzetbaarheid is een term dat voor werkgevers een steeds belangrijkere rol speelt. Wanneer een werkgever aandacht besteedt aan de duurzame inzetbaarheid van zijn werknemers zal dit op termijn effect hebben op het verlagen van het ziekteverzuim binnen de organisatie. Uiteindelijk levert dit mogelijk een kostenbesparing op. Als adviseur kan je de werkgever hierin ondersteunen. Maar wat is duurzame inzetbaarheid precies? Wij laten je kennismaken met de basisthema’s, zodat je de eerste stappen kunt zetten in de ondersteuning naar jouw relatie.

Wat is duurzame inzetbaarheid?

Duurzame inzetbaarheid betekent meer dan werken aan de gezondheid  van werknemers. Het is een beleid waarin het draait om werknemers die productief, gemotiveerd en gezond kunnen blijven werken op de lange termijn. Duurzame inzetbaarheid wordt over het algemeen ingedeeld in vier thema’s:

Thema 1 – Gezond, veilig en vitaal werken
Werknemers die fysiek en mentaal gezond zijn, zijn minder vaak ziek en presteren over het algemeen beter. In dit thema gaat het over drie onderwerpen: gezond, veilig en vitaal werken. Hierbij is zowel de werkgever als de werknemer verantwoordelijk.

 • Vitaal
  De fysieke gezondheid van de medewerkers is ook een aandachtspunt. Hoe kan een organisatie de werknemers fit en vitaal houden met als doel om dat zij langer gezond kunnen doorwerken en optimaal functioneren?
 • Gezond
  De mentale gezondheid van werknemers in combinatie met de psychosociale arbeidsbelasting. Werkgevers moeten meer aandacht besteden aan seksuele intimidatie, agressie en geweld, pesten en werkdruk op de werkvloer. Op den duur kan dit namelijk leiden tot stress en lichamelijke, psychische en sociale klachten.
 • Veilig
  Werkgevers dienen te zorgen voor een veilige werkplek met goede machines, gereedschappen en apparaten. Het is belangrijk dat werknemers op de hoogte zijn van de werkinstructies en dat de regels worden nageleefd.

Thema 2 – Goed werkgeverschap en goed opdrachtgeverschap
Werkgevers zijn wettelijk verplicht om goed werkgeverschap te tonen. Dit betekent dat het loon op tijd wordt betaald, er voldoende vakantiedagen zijn en dat er een veilige werkplek beschikbaar is. Daarnaast is het belangrijk dat de werknemer zichzelf kan ontwikkelen en voldoende uitdaging heeft. Denk hierbij aan werkzaamheden op basis van de competentie en behoefte van de werknemer, de mate waarin de werknemer de werkdag zelf kan indelen en een juiste taakverdeling en functiebeschrijving.

Thema 3 – Leven lang ontwikkelen en arbeidsmobiliteit
De werknemer moet zich ook kunnen ontwikkelen in kennis en vaardigheden. Het is belangrijk dat organisaties hun werknemers hierin stimuleren en vanzelfsprekend opleidingen en trainingen aanbieden.

Thema 4 – Eigen regie op de loopbaan
Dit thema houdt in dat de werknemer eigen doelen kan stellen en keuzes kan maken in het eigen leer- en ontwikkelproces. Het heeft raakvlakken met thema 3, maar hierbij ligt het initiatief en de beslissing bij de werknemer zelf. Niet alleen opleidingen en trainingen spelen een rol, maar ook feedback en reflecteren met collega’s. Niet iedereen wil, kan of durft eigen initiatief te nemen in dit proces. Het is daarom van belang dat de organisatie een veilige en stimulerende werkomgeving creëert waarin er vertrouwen heerst.

 

Waarom is dit voor een adviseur belangrijk?

Als adviseur kan je de relaties ondersteunen in duurzame inzetbaarheid. Hierin neem je een rol aan waarbij je advies en handvaten geeft. De voordelen voor een adviseur zijn:

 • Je vergroot de binding met je zakelijke relatie.
 • Je geeft invulling aan het begrip risicomanagement op personeelsgebied.
 • Je helpt je zakelijke relatie bij het behalen van zijn doelstellingen.
 • Je vergroot je toegevoegde waarde: mocht in de toekomst de provisie van collectief inkomen transparant worden, dan is het duidelijk waarvoor de beloning is.
 • Je kunt je dienstverlening uitbreiden met extra betaalde diensten.

Om je in dit traject te ondersteunen, informeren wij je de komende periode stapsgewijs. Zo kom je te weten wat duurzame inzetbaarheid inhoudt, hoe je de werkgever ondersteunt en welke tools je via Felison kunt gebruiken. Wens je alvast meer informatie te ontvangen? Neem dan contact op met jouw adviseur.