Nieuws

Adviseer uw relaties over de No-risk status bij nieuwe werknemers

woensdag 24 juni 2020

In de praktijk blijkt dat werkgevers veelal niet de No-risk status bij nieuwe werknemers na de proeftijd opvragen. Een werknemer moet de werkgever op zijn verzoek laten weten of deze onder deze status valt. Wanneer een werknemer een No-risk status heeft, wordt er geen premie in rekening gebracht voor de verzuimverzekering, maar wel voor de WIA Verzekeringen. Daarnaast komt de werkgever mogelijk in aanmerking voor Loonkostenvoordeel (LKV) uit de Wet Tegemoetkomingen loondomein. Het is daarom van belang voor uw relaties dat zij werknemers met de No-risk status in beeld brengen.

Als het een werknemer betreft uit het doelgroepregister, kan de werkgever wel weten dat er een no-riskpolis is. De werkgever kan het doelgroepregister raadplegen als hij overweegt iemand met deze status in dienst te nemen. Om de privacy van mensen te beschermen kan alleen worden opgevraagd of iemand wel of niet in het register is opgenomen, er wordt geen andere informatie gegeven.
Belangrijk: De werknemer dient de doelgroepverklaring binnen 3 maanden na indiensttreding aan te vragen.

Als gevolg van de coronacrisis wordt de aanvraagtermijn voor een doelgroepverklaring LKV tijdelijk met 3 maanden verlengd. Voor alle doelgroepverklaringen die worden aangevraagd voor dienstverbanden die zijn gestart tussen 1 januari 2020 en 1 juni 2020, geldt nu een aanvraagtermijn van 6 maanden.