Nieuws

Accountmanager aan het woord: Ed Hassink

dinsdag 8 oktober 2019

Ed is werkzaam bij Felison als accountmanager. Waar zijn werkgebied Zuid-Oost Nederland is. Sinds 1993 is hij actief op het gebied van sociale zekerheid en verzekerbare arbeidsvoorwaarden. Sinds die tijd zijn er veel veranderingen doorgevoerd. Voor werkgevers en adviseurs zijn deze veranderingen telkens weer een uitdaging om daarop in te spelen. Hij helpt ze daarom ook graag om het veranderende werkveld te vertalen naar een praktische oplossing.

“Met een zeer ver doorontwikkeld automatiseringsplatform; Verzekeringsinzicht, onderscheidt Felison zich als serviceprovider op het gebied van inkomensverzekeringen. Verzekeringsinzicht bespaart een adviseur veel administratieve uren. De bespaarde tijd kunnen zij zo beter besteden aan (nieuwe) vormen van dienstverlening rondom collectieve inkomensverzekeringen en sociale zekerheid.” vertelt Ed. “Om adviseurs te helpen bij het inrichten van hun specifieke dienstverlening ga ik graag 1-op-1 in gesprek en verzorgen wij gericht workshops en opleidingen. Zo kan een adviseur zijn dienstverlening gericht en pro-actief inzetten bij hun MKB-relaties en maakt hij zichzelf onmisbaar.”

Neem dan nu contact met mij op