Klachtenprocedure

Wij willen u altijd goed en snel van dienst zijn. Toch kan het voorkomen dat onze dienstverlening soms anders verloopt dan u wenst. Laat ons dat dan weten. Dan zoeken wij, samen met u, naar een oplossing.

Waar kunt u terecht?

Schriftelijk

U kunt uw klacht schriftelijk
indienen bij:

Felison
t.a.v. de Directie
Postbus 2085
1990 AB Velserbroek

Online

Ook onze website biedt u de mogelijkheid te reageren.

Meld uw klacht

De ervaring leert dat de meeste klachten naar tevredenheid worden afgehandeld door Felison.

Mochten wij gezamenlijk niet tot een bevredigende oplossing kunnen komen, dan kunt u met uw klacht terecht bij het
Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid), Postbus 93257, 2509 AG Den Haag, T 070 – 333 8 999, KvK nummer: 27289675, Website: www.kifid.nl

Klachten kunnen alleen in het Nederlands of in het Engels worden ingediend.

Reactietermijn bij klachtbehandeling
Wij proberen een ontvangen klacht altijd eerst direct met u op te lossen. Lukt dat niet? Dan nemen wij uw klacht verder in behandeling en ontvangt u binnen 3 werkdagen een ontvangstbevestiging van ons. Wij hebben vervolgens maximaal 20 werkdagen de tijd om uw klacht inhoudelijk te beoordelen en u een reactie te sturen. We laten het u op tijd weten als het niet lukt om u binnen deze termijn een reactie te sturen (bijvoorbeeld omdat we meer tijdig nodig hebben om zaken goed te kunnen onderzoeken).