Nieuws

Beperken van arbeidsrisico’s – kerntaak Arbodienst

donderdag 17 december 2015

Een veilige en gezonde werkplek is belangrijk. Een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) is het instrument om de risico’s binnen een onderneming in kaart te brengen en de arbeidsomstandigheden voor werknemers te optimaliseren. Bovendien voldoet de werkgever met een actuele RI&E aan zowel de wettelijke verplichting (Arbowet) als aan de voorwaarden van een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven en/of verzuimverzekering.

De dienstverlening die Consense Arbo B.V. levert, omvat:

  • Het uitvoeren of toetsen van een risico-inventarisatie conform artikel 5 van de Arbowet;
  • Het opstellen van een rapportage en plan van aanpak op basis van de risico-inventarisatie;
  • Controle op de uitvoering van het plan van aanpak;
  • Een telefonische helpdesk voor al uw vragen met betrekking tot de arbeidsomstandigheden;
  • Het tussentijds uitvoeren van een risico-inventarisatie, indien noodzakelijk op grond van artikel 5 van de Arbowet.

Wat verwachten wij van uw relatie:

  • Bereidheid om te zorgen voor een veilige en gezonde werkomgeving voor uw werknemers;
  • Meewerken bij het opstellen van de risico-inventarisatie, aanleveren van de opgevraagde gegevens en het uitvoeren van het plan van aanpak;
  • Consense Arbo B.V. op de hoogte houden van wijzigingen binnen uw bedrijf die van invloed kunnen zijn op de arbeidsomstandigheden.

Wilt u uw relaties gebruik laten maken van dit unieke aanbod of heeft u vragen?
Neem contact op met onze adviseur Edwin de Ligt via e.de.ligt@consensearbo.nl of bel direct naar 088 – 773 18 26. Meer informatie vindt u ook op onze website: www.consensearbo.nl.

 

 

Lees het vorige artikel: Arbodienst via Consense Arbo loont