Nieuws

Fouten in premiebeschikking Werkhervattingskas 2015

vrijdag 7 augustus 2015

Onlangs heeft de Belastingdienst een brief verstuurd aan werkgevers waaruit blijkt dat in de beschikking Werkhervattingskas (Whk) – die werkgevers rond de jaarwisseling hebben ontvangen – mogelijk op de verkeerde manier het premieloon over de jaren 2009 tot en met 2013 berekend is. Het premieloon over die jaren kan daardoor lager zijn. Dit kan gevolgen hebben voor werkgevers.

Vooral premieloon 2013 te laag vastgesteld
De Belastingdienst geeft in haar brief aan dat het premieloon over 2013 te laag is vastgesteld. Bij ondernemingen die per maand loon uitbetalen, ontbreekt de maand oktober 2013. Bij ondernemingen die per vier weken betalen ontbreekt de 10e of 11e vierwekenperiode. Dit kan relatief kleine financiële nadelen hebben voor werkgevers. Hierdoor kan de onderneming onterecht ingedeeld zijn als kleine werkgever in plaats van als middelgrote werkgever of als middelgrote werkgever in plaats van grote werkgever.

Vraag alleen herziening aan in uw voordeel
De Belastingdienst mag de verkeerde inschaling niet herzien in het nadeel van de werkgever. De reden hiervoor is gelegen in het feit dat de fiscus beschikte over de informatie die nodig was om de premiebeschikking juist te berekenen. Wij adviseren daarom alleen een herziening van de premiebeschikking aan te vragen als deze verwacht dat de premie lager uitvalt.

Heeft u vragen of hulp nodig bij de beschikking Whk die u heeft ontvangen?
De specialisten van Service Centrum helpen u graag. Neem contact op via servicecentrum@felison.nl of bel direct naar 023 – 520 15 00

Lees het vorige artikel: Wettelijk recht op spreken bedrijfsarts en second opinion