Nieuws

Bedenktermijn bij beëindigingsovereenkomst

woensdag 20 mei 2015

De inwerkingtreding van de Wet Werk en Zekerheid biedt werknemers meer bescherming bij een beëindiging van het dienstverband met wederzijds goedvinden. De wetswijziging heeft namelijk tot gevolg dat werknemers, met ingang van 1 juli 2015, een bedenktermijn van twee weken krijgen na instemming met een einde van het dienstverband.

De werkgever en de werknemer die in onderling overleg een einde aan de arbeidsovereenkomst besluiten te maken, kunnen ervoor kiezen om het dienstverband met wederzijds goedvinden te beëindigen. De daarbij gemaakte afspraken worden vervolgens vastgelegd in een schriftelijke beëindigingsovereenkomst.

De Wet Werk en Zekerheid biedt de werkgever vanaf 1 juli 2015 daarnaast de mogelijkheid om het dienstverband op te zeggen met instemming van de werknemer. De werkgever behoeft in dat geval geen toestemming van het UWV of van de kantonrechter om de arbeidsovereenkomst te beëindigen. Als de werknemer schriftelijk instemt met de opzegging van de werkgever, dan is het einde van het dienstverband een feit.

De gewijzigde wetgeving bepaalt echter tevens dat de werknemer terug kan komen op zijn instemming met een opzegging of met een beëindigingsovereenkomst. De werknemer heeft namelijk het recht om zijn instemming binnen veertien dagen, zonder opgave van redenen, schriftelijk te herroepen. Deze herroeping heeft tot gevolg dat het dienstverband geacht wordt nimmer te zijn geëindigd. De arbeidsovereenkomst wordt in dat geval derhalve voortgezet.

De hierboven genoemde bedenktermijn wordt bovendien met een week verlengd, als de werkgever de werknemer niet wijst op het recht om zijn instemming binnen de bedenktermijn te herroepen. Bij het sluiten van een beëindigingsovereenkomst dient de werkgever het recht op herroeping te vermelden in de overeenkomst. Als de werkgever het dienstverband opzegt met instemming van de werknemer, dan dient de werkgever de werknemer voorts binnen twee werkdagen schriftelijk te wijzen op het recht om zijn instemming te herroepen.

In de nieuwe wetgeving is tot slot geregeld dat de werknemer geen bedenktermijn krijgt, als hij binnen zes maanden na een herroeping opnieuw instemt met een opzegging of met een beëindigingsovereenkomst.

Heeft u vragen over de komende wetswijzigingen? Neemt u dan contact op met Service Centrum via 023 – 520 10 30 of via het contactformulier.

Lees het vorige artikel: Transitievergoeding vanaf 1 juli 2015