Nieuws

Transitievergoeding vanaf 1 juli 2015

woensdag 20 mei 2015

De inwerkingtreding van de Wet Werk en Zekerheid heeft een aantal ingrijpende wetswijzigingen tot gevolg. Zo bent u uw werknemer vanaf 1 juli 2015 een vergoeding verschuldigd, als u een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd niet verlengt of als u een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd beëindigt. U bent deze zogeheten transitievergoeding alleen verschuldigd, als uw werknemer twee jaar of langer bij u in dienst is geweest.

De hoogte van de transitievergoeding wordt als volgt berekend: een derde deel van het maandsalaris per dienstjaar, voor de werknemer die korter dan tien jaar bij u dienst is geweest, en een half maandsalaris per dienstjaar (berekend vanaf het tiende dienstjaar), voor de werknemer die tien jaar of langer bij u in dienst is geweest. De maximum vergoeding is gesteld op € 75.000,- of op een jaarsalaris, indien het inkomen van de werknemer per jaar meer dan € 75.000,- bedraagt.

U hoeft uw werknemer overigens geen transitievergoeding te betalen als uw werknemer zelf opzegt, als de arbeidsovereenkomst eindigt door het bereiken van de AOW- of pensioengerechtigde leeftijd of als uw werknemer zich ernstig verwijtbaar heeft gedragen (te denken valt aan een ontslag op staande voet).

De regelgeving omtrent de transitievergoeding en eventueel aanvullende vergoedingen is niet eenvoudig. De juristen van het Service Centrum informeren en adviseren u graag. U kunt te allen tijde contact met ons opnemen via 023 – 520 10 30 of stel uw vraag via de website.