Registratiesysteem

Met het registratiesysteem wordt de communicatie voor de uitvoering van de ziekteverzuimuitkering via internet geregeld. Door in te loggen kunt u wijzigingen aan ons doorgeven.


Download de handleiding:

Deze handleiding informeert u over de mogelijkheden van het registratiesysteem dat onderdeel uitmaakt van de dienstverlening van de Felison. Met het registratiesysteem wordt de communicatie voor de uitvoering van uw ziekteverzuimuitkering via internet ondersteund. U hoeft niet langer handmatig claimformulieren in te vullen en ziekmeldingbrieven te verzenden. Zo kunt u in het systeem verzuim- en herstelmeldingen vastleggen en aan andere (betrokken) partijen doorgeven.
Indien één van uw medewerkers ziek is, kunt u met uw (persoonlijke) gebruikerscode en wachtwoord inloggen via de link inloggen registratiesysteem. Door een ziekmelding in te voeren wordt de melding voor de verzuimverzekering in behandeling genomen. Gelijktijdig wordt de verzuimbegeleiding opgestart. Wanneer een wijziging optreedt in de verzuimstatus dient dit (wanneer mogelijk) via het registratiesysteem te worden gecommuniceerd.

Vragen of contact

Heeft u vragen over het registratiesysteem, neem dan contact op via het contactformulier of telefonisch via 023 – 520 15 00.