Naverrekeningtool

Met de naverrekeningtool kunt u gemakkelijk en snel personeels- en salarisgegevens via internet aan ons doorgeven. Op basis van de werkelijke gegevens worden de afgesloten verzekeringen naverrekend over het afgelopen kalenderjaar (conform de bepaling in de verzekeringsvoorwaarden).

Via naverrekeningtool.nl kunt u uw naverrekening over het jaar 2015 inzenden. U heeft van ons een brief ontvangen met uw gebruikersnaam en wachtwoord om in te loggen op de website.


Het invoeren van de gegevens doet u in vier eenvoudige stappen:

Stap 1 – Werknemersgegevens invoeren of importeren.
Stap 2 – Uploaden verzamelloonstaat en Whk-beschikking.
Stap 3 – Gegevenscontrole en verzending.
Stap 4 – Afstandsverklaringen uploaden (indien van toepassing).

Zorg dat u de navolgende gegevens bij de hand heeft:

  • Een overzicht van uw werknemersgegevens, zoals burgerservicenummer (BSN), adresgegevens, geslacht, geboortedatum, datum in dienst en eventueel datum uit dienst;
  • De jaarlonen over 2015 van uw werknemers uitgedrukt in SV loon (ongemaximeerd);
  • Het vakantiegeld percentage dat uw onderneming hanteert en/of in uw CAO is beschreven;
  • De jaarlonen over 2015 van uw werknemers uitgedrukt in Brutoloon exclusief vakantiegeld;
  • Een pdf van uw verzamelloonstaat 2015, Whk-beschikking 2015 en arborapportage 2015.

Mocht u vragen hebben over de naverrekening of problemen ondervinden, dan verzoeken wij u vriendelijk contact op te nemen per e-mail via vragen@naverrekeningtool.nl.

Let op: output uit de naverrekeningtool bevat mogelijk vertrouwelijke gegevens, gebruik daarom liever geen algemeen e-mailadres dat meerdere personen in kunnen zien. Indien u voor meerdere bedrijven naverrekeningen verwerkt, kunt u per bedrijf maar één e-mailadres gebruiken.

  • Bent u uw gebruikersnaam kwijt, is het wachtwoord verlopen, kwijt of geblokkeerd? Stuur dan een e-mail sturen naar vragen@naverrekeningtool.nl o.v.v. ‘Inloggegevens Naverrekeningtool’. Vermeld daarin de naam van de werkgever, de adresgegevens en uw telefoonnummer. U ontvangt een email met daarin uw gebruikersnaam en een wachtwoord.