Fraudebeleid

We gaan er bij het uitvoeren van onze werkzaamheden vanuit dat onze klanten te goeder trouw zijn en ons naar waarheid informeren over zaken die voor onze dienstverlening van belang zijn. Het kan echter voorkomen dat een klant misbruik maakt van dit uitgangspunt. Om dit misbruik te voorkomen en waar mogelijk aan te pakken, controleren wij bij schadeclaims en verzekeringsaanvragen of deze terecht en juist zijn.

Cliëntenonderzoek

Bij de aanvraag van een verzekering gaan wij na met wie wij zaken doen. Dit houdt in dat de identiteit van de aanvrager gecontroleerd wordt en we de identiteit van de uiteindelijk belanghebbende van een verzekering of financiële dienst vaststellen en controleren. Deze controle voeren wij periodiek en bij het uitbetalen van een schadeclaim opnieuw uit. We controleren hierbij ook of iemand op een zogeheten sanctielijst staat.

Wat verstaan wij onder fraude?

Wij zien fraude als het ‘doelbewust benadelen van ons en/of de verzekeraar in het voordeel van de fraudeur of een derde persoon’. De fraudeur geeft dan een foute voorstelling van zaken om bijvoorbeeld een verzekering te kunnen sluiten of een (hogere) uitkering te kunnen krijgen dan waar hij recht op heeft. Voorbeelden van fraude zijn:

  • Het niet eerlijk opgeven van informatie, bijvoorbeeld bij het aanvragen van een verzekering;
  • Het niet eerlijk vertellen wat er is gebeurd;
  • Het veranderen van bedragen op nota’s;
  • Meer declareren dan de daadwerkelijke schade;
  • Een afgewezen schade nogmaals indienen, met een ander verhaal;
  • Opzettelijk schade veroorzaken en doen alsof het een ongeluk was;
  • Een letselschade voorwenden of een letsel overdrijven.

Voor de volledige beschrijving en/of aanvullende informatie verwijzen wij u naar de fraudestatements van de met ons samenwerkende verzekeraars.

 

Tot slot vinden wij het belangrijk dat u weet wat wij met uw persoonsgegevens doen en wat uw rechten zijn. Voor meer informatie over het behandelen van persoonlijke informatie verwijzen wij u naar onze privacyverklaring.