Nieuws

Laat de beschikking WHK 2024 van uw relaties controleren door de juristen van Frontyr!

woensdag 13 december 2023

In de komende periode zal de Belastingdienst alle werkgevers weer de beschikking gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (WHK) toesturen. Deze beschikking bevat een aankondiging van de gedifferentieerde premie die de werkgever in 2024 verschuldigd is. Helaas worden er door de Belastingdienst geregeld fouten in deze beschikking gemaakt, met een te hoge gedifferentieerde premie voor de werkgever als gevolg. Het is daarom belangrijk om de beschikking WHK goed te laten controleren.

Het komt regelmatig voor dat de Belastingdienst bij het vaststellen van de gedifferentieerde premie ten onrechte uitkeringslasten van (ex-)werknemers aan de werkgever toerekent. Ook maakt de Belastingdienst vaak gebruik van verouderde gegevens, klopt de werknemerslijst niet of wordt een bedrijf ingedeeld in een onjuiste sector. Fouten in de beschikking kosten werkgevers onnodig geld.

De controle van Frontyr werkt als volgt:

  • Frontyr ontvangt de beschikking WHK van u of uw relatie;
  • uw relatie tekent een machtiging om pro forma bezwaar aan te laten tekenen;
  • Frontyr ontvangt van de Belastingdienst aanvullende informatie en vraagt indien nodig informatie bij uw relatie op;
  • Frontyr controleert deze informatie en adviseert uw relatie over het wel/niet voortzetten van de bezwaarprocedure.

Indien blijkt dat de beslissing van de Belastingdienst niet klopt, dan zullen de juristen adviseren het bezwaar voort te zetten. Ook dit kunnen de juristen van Frontyr namens de werkgever doen. Niet alleen voor de controle, maar ook voor het voeren van bezwaar is uw relatie bij Frontyr dus aan het juiste adres!

Let op: vanaf de dagtekening van de beschikking heeft de werkgever maar zes weken de tijd om bezwaar in te dienen bij de Belastingdienst.

Heeft u of uw relatie vragen over de WHK beschikking of wenst uw relatie de beschikking te laten controleren? Bel Frontyr via 085 – 773 26 66, stuur een e-mail naar advies@frontyr.nl of neem contact op met uw accountmanager bij Felison Assuradeuren.