Nieuws

Laat Frontyr een verzuimreglement opstellen voor je relaties

vrijdag 25 november 2022

De juristen van Frontyr worden geregeld benaderd door werkgevers die hun arbeidsongeschikte werknemers na een ziekmelding moeilijk of niet kunnen bereiken. Dit terwijl de werkgever het loon tijdens de arbeidsongeschiktheid van de werknemer in principe wél op de gebruikelijke wijze dient door te betalen. Maar als de werknemer zich niet houdt aan de verplichtingen, dient de werkgever maatregelen te nemen om de werknemer te prikkelen zich aan zijn re-integratieverplichtingen te houden.

Om duidelijkheid te creëren bij werknemers over de verplichtingen die voor hen gelden tijdens arbeidsongeschiktheid, raadt Frontyr aan om een verzuimreglement op te laten stellen. In zo’n reglement kan bijvoorbeeld worden opgenomen:

  • hoe een werknemer zich dient ziek te melden;
  • aan welke controlevoorschriften een werknemer zich tijdens zijn ziekte dient te houden, en
  • wat de consequenties zijn als de werknemer zich daar niet aan houdt, zoals een loonsanctie.

Wanneer dit reglement op de juiste manier wordt vormgegeven, kan de werkgever direct een loonsanctie opleggen wanneer een werknemer zijn verplichtingen niet nakomt. Dit kan je relaties onduidelijkheid, en bovendien veel kosten schelen.

Frontyr stelt dit verzuimreglement op met inachtneming van de regels binnen de onderneming van de relatie. Tevens adviseert zij de relatie hoe zij dit reglement van toepassing dient te verklaren binnen de onderneming. Weten wat Frontyr voor jouw relaties kan betekenen? Bel gerust naar 085 – 773 26 66 of stuur een e-mail naar advies@frontyr.nl.