Nieuws

Hanteer je al gebruiksvoorwaarden?

vrijdag 28 oktober 2022

Het hanteren van een goede set gebruikersvoorwaarden kan de website beschermen tegen misbruik en je helpen aansprakelijkheid en risico’s te voorkomen. In de gebruiksvoorwaarden wordt onder andere bepaald hoe de website moet worden gebruikt, wat de minimumleeftijd van de gebruiker moet zijn en hoe de gebruiker zich moet gedragen.

Bedrijfsactiviteiten vinden steeds meer plaats via internet. Steeds meer bedrijven hanteren daarom gebruiksvoorwaarden op de website. Denk hierbij aan bedrijven die een platform aanbieden op hun website, een webshop drijven of een software of app faciliteren. Maar ook bedrijven bij wie de website een kleiner onderdeel uitmaakt van de bedrijfsvoering, hebben baat bij het hanteren van gebruiksvoorwaarden.

Hanteer je al gebruiksvoorwaarden? Dan is dit een goed moment om na te gaan of deze ook op de juiste wijze van toepassing zijn verklaard. In de rechtspraak wordt hierbij een onderscheid gemaakt tussen browse-wrapping, waarvan sprake is als iedere gebruiker die gebruikmaakt van de website, daarmee automatisch akkoord gaat met de voorwaarden, en click-wrapping, waarbij gebruikers expliciet akkoord moeten gaan met de voorwaarden. Uit recente rechtspraak volgt dat browse-wrapping niet voldoende is!

Ben je benieuwd of gebruiksvoorwaarden voor jou van toegevoegde waarde zijn, wens je gebruiksvoorwaarden op te stellen, of wil je hulp bij het op de juiste wijze van toepassing verklaren van gebruiksvoorwaarden? Dan ben je bij de juristen van Frontyr aan het juiste adres! Neem contact op voor meer informatie.